Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCP-1002:
Cyflwyniad i Bolisi Cym

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Malcolm John

Overall aims and purpose

 1. Ystyried beth yw polisi cymdeithasol.
 2. Cyfarwyddo gyda'r prif ideolegau ym maes polisi cymdeithasol.
 3. Archwilio'r cysylltiad rhwng datblygiadau hanesyddol a pholisiau cymdeithasol cyfoes.
 4. Dadansoddi'r prif bolisiau cymdeithasol gyda ffocws ar Gymru ers datganoli, ac ystyried pwy yw'r prif ddarparwyr lles, a sut y telir am les cymdeithasol
 5. Cymharu datblygiadau ym maes polisi cymdeithasol yng Nghymru gyda gwledydd Ewropeaidd eaill

Course content

Mae'r modiwl hwn yn ystyried beth yw polisi cymdeithasol, ac yn trafod cysyniadau allweddol yn y maes.Cyflwynir ideolegau traddodiadol a chyfoes ym maes polisi cymdeithasol.Mae'r modiwl yn edrych ar ddatblygiad polisiau cymdeithasol o ddechrau y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y presennol, a gwneir hynny o fewn cyd-destun gwleidyddol, economaidd, a chymdeithasol.Ystyrier pwy yw'r prif ddarparwyr lles,ynghyd a sut y telir am les cymdeithasol. Edrychir yn arbennig ar y dimensiwn Cymreig wrth ystyried anghenion,polisiau cymdeithasol a darpariaeth lles yng Nghymru, a bydd cyfle i ystyried yn fras datblygiadau mewn polisi cymdeithasol mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau i safon sylfaenol. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro ar lefel elfennol beth yw polisi cymdeithasol, ac yn gallu dangos ymwybyddiaeth fras o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Bydd y myfyrwyr yn gallu disgrifio'n sylfaenol y prif theorïau ym maes polisi cymdeithasol, ac yn gallu egluro'n fras sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwasanaethau. Bydd gan y myfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn fras a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol am rôl y prif ddarparwyr, ac yn gallu dangos ymwybyddiaeth gyffredinol o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr gael dealltwriaeth elfennol am rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes Polisi Cymdeithasol.

good

Da Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau i safon da. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro'n dda beth yw polisi cymdeithasol, ac yn gallu dangos ymwybyddiaeth aeddfed o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Bydd y myfyrwyr yn gallu esbonio'n dda y prif theorïau ym maes Polisi Cymdeithasol, ac yn gallu egluro'n dda sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwasanaethau. Bydd y myfyrwyr a dealltwriaeth sylweddol am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn rhesymegol a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth dda am rôl y prif ddarparwyr, ac o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr ar y lefel yma gael dealltwriaeth aeddfed o rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes Polisi Cymdeithasol.

excellent

Rhagorol Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deiliannau i safon ragorol. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro'n drwyadl beth yw polisi cymdeithasol ac a ymwybyddiaeth fanwl o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Bydd myfyrwyr yn gallu esbonio'n fanwl y prif theorïau ym maes Polisi Cymdeithasol, ac yn gallu egluro'n rhesymegol sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwananaethau. Bydd y myfyrwyr a dealltwriaeth gynhwysfawr am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn rymus a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth ragorol am rôl y prif ddarparwyr, ac o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr ar y lefel yma gael dealltwriaeth fanwl am rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes polisi cymdeithasol.

Learning outcomes

 1. Gwybod beth yw maes polisi cymdeithasol

 2. Ymdrin a beirniadu'r prif safbwyntiau damcaniaethol am les cymdeithasol

 3. Deall cysylltiad a dylanwad datblygiadau hanesyddol ar bolisiau cymdeithasol cyfoes

 4. Ymwybodol o sut mae datblygiadau ym maes polisi cymdeithasol yng Nghymru yn cymharu gyda gwledydd Ewropeaidd eraill

 5. Gallu trafod yn feirniadol y prif bolisiau cymdeithasol, a gwybod pwy yw'r prif ddarparwyr lles a sut mae darpariaeth lles yn cael ei ariannu

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Sem 2 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Defnyddir cyfuniad o'r dulliau canlynol i gyflwyno y modiwl yma :

Darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, darllen wedi ei gyfarwyddo, technoleg gwybodaeth, Bwrdd-du, ac ymchwil mewn archifdy.

12
Private study 76
Seminar

Cynhelir 12 o seminarau i drafod a dadansoddi'r themau a gyflwynwyd yn y darlithoedd.

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Critically evaluate the mixed economy of welfare and the interrelationships between health and social care and between the agencies, practitioners and individuals involved in their provision;
 • Explain the origins and nature of the social organisation of healthcare and associated services in advanced industrialised and majority world societies globally;
 • Evaluate the impact of difference and diversity on the incidence and experience of illness;
 • Analyse health and health issues, alongside health information and data that may be drawn from a wide range of disciplines;
 • Use the theories and concepts of social policy and other social sciences to analyse policy problems and issues
 • Undertake either on their own, or in collaboration with others, investigations of social questions, issues and problems, using statistical and other data derived from research publications.
 • Analyse and discuss social policy and related issues distinguishing between normative and empirical questions
 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • Develop a sound appreciation of the variety of theories that comprise the discipline of social policy and how these impact on social policy interventions
 • Become cognizant with key conceptual debates within the field of contemporary social policy
 • Appreciate the value of and apply theoretical and methodological rigour to analyses of welfare issues;
 • Be aware of the ethical, social and political contexts within which social policy practice and research is conducted and delivered
 • Develop a knowledge and expertise with respect to a range of evidence-based policy making and practice.
 • Develop a sophisticated understanding of the processes of social policy analysis and evaluation.
 • use some of the established theories and concepts of social policy and other social sciences to analyse how social needs, social problems and policies themselves are constructed and understood in both national and international contexts
 • undertake either on their own, or in collaboration with others, investigations on social questions, issues and problems. This will involve skills in problem identification; the collection, storage management and manipulation of data, including secondary data, and other information; the use of archival sources; the construction of coherent and reasoned arguments; and the presentation of clear conclusions and recommendations distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues.
 • distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scp-1002.html

Reading list

LLYFRYDDIAETH :

Alcock C, Daley G , Griggs E (2008) – Introducing Social Policy – Pearson Longman Alcock P a Craig G (Gol) – (2009) – International Social Policy – Welfare Regimes in the Developed World – Palgrave Macmillan Alcock P (2016) Why We Need Welfare – Collective action for the common good – Policy Pres Alcock P, May M .(2014) – Social Policy in Britain – Palgrave Macmillan Alcock P, Haux T,May M , Wright,S.(Eds) (2016) - The Students Companion to Social Policy - Wiley Blackwell Anderson K M (2015) – Social Policy in the European Union - Palgrave Baldock J (ac eraill) (Gol) (2012) - Social Policy – OUP Beresford P (2016) All Our Welfare-Towards participatory social policy – Policy Press Blakemore K, Griggs E - (2013) - Social Policy an Introduction – OUP Bochel H et al –(2009) – Social Policy – Themes ,Issues and Debates – Pearson Longman Bochel,H. And Daly,G.(2014) Social Policy : Routledge Cunningham J a Cunningham C (2011) – Social Policy and Social Work : An Introduction – Learning Matters Davies E – (2009) –Dwy Iaith – Dau Ddewis – Cysyniad o ddewis iaith ym maes gwaith a gofal cymdeithasol – Cyngor Gofal Cymru. Davies J (1998) - Hanes Cymru - Allan Lane The Penguin Press – 1990 Dean H (2012) – Social Policy -Polity Dickens J (2010) – Social Work and Social Policy , An Introduction - Routledge Donnison D (1998) - Policies for a Just Society – Macmillan Dwyer P a Shaw S (Gol) (2013) – An Introduction to Social Policy - Sage Ellison N a Pierson C (2003) - Developments in British Social Policy – Macmillan Fizpatrick T (2001)- Welfare Theory – An Introduction - Palgrave Frazer D (2009) - The Evolution of the British Welfare State - Macmillan George V and Wilding P (1994) - Welfare and Ideology - Harvester Wheat Sheaf Gladstone D (1995) - British Social Welfare - Past, Present and Future - UCL Press Glennerster H (2007) – British Social Policy – 1945 to the Present – 3rd Edition -Blackwell Hill Michael.Irving,M (2009) - Understanding Social Policy- Blackwell Jones K (2006) - The Making of Social Policy in Britain 1830-1990 - Athlone Jones R.Merfyn (1999) - Cymru 2000-Hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif - Gwasg Prifysgol Cymru Leach R (2015) – Political Ideology in Britain - Palgrave Lister R (2010) – Understanding Theories and Concepts in Social Policy – The Policy Press Lupton,R and Hills,J. (2016) Social Policy in a Cold Climate : Policy ,Poverty and Inequality in England : Policy Press May T (1995) - An Economic and Social History of Britain 1760-1990 - Longman Midwinter E (1994) - The Development of Social Welfare in Britain - O U Press Page R M (2007) - Revisiting the Welfare State – Open University Press Page RM, a Silburn R (1998) - British Social Welfare in the Twentieth Century - Macmillan Savage S a Atkinson R (2001) - Public Policy under Blair - Palgrave Savage SP (1994) - Public Policy in Britain – Macmillan Sealey,C.(2015) Social Policy – Connecting Theory with People’s Lives : Palgrave Spicker P (2000) - The Welfare State - A General Theory – Sage Spicker P (2014) –Social Policy : Theory and Practice –Policy Press Thompson N (2017) Social Problems and Social Justice - Palgrave Timmins N (2001) - The Five Giants - A Biography of the Welfare State - Harper Collins Walsh M, Stephens P, Moore S (2000) – Social Policy and Welfare – S Thornes

Gwefannau / Websites Child Poverty Action Group : www.cpag.org.uk Department of Education : www.education.gov.uk Department of Health : www.dh.gov.uk Department of Work and Pensions : www.dwp.gov.uk Joseph Rowntree Foundation : www.jrf.org.uk Llywodraeth Cymru : www.wales.gov.uk The Equality Trust : www.equalitytrust.org.uk The Poverty Site : www.poverty.org.uk

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: