Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-1019:
Ymarfer Da'r Labordy

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mrs Bethan Davies Jones

Overall aims and purpose

Cyflwyniad i rai o sgiliau trosglwyddadwy sy'n galluogi fyfyrwyr fanteisio'n llawn ar fodiwlau eraill Lefel 4 (blwyddyn cyntaf) a hefyd eu paratoi ar gyfer gwaith yn ystod camau diweddarach y cwrs. Rhoddir pwyslais ar weithio'n ddiogel ac effeithlon yn y labordy. Bydd y sesiynau yn datblygu sgiliau o ran defnyddio offer sylfaenol y labordy. Bydd yn cynnwys technegau a methodolegau allweddol dethol a ddefnyddir mewn labordai clinigol

Noder Mae'r modiwl hwn yn elfen graidd o raglen radd achrededig Gwyddorau Biofeddygol Ysgol Gwyddorau Meddygol.

Course content

Sgiliau LabordyMae'r sesiynau sgiliau'n cynnwys gweithgareddau'r labordy, ochr yn ochr â theori i'ch helpu chi ddeall technegau ac egwyddorion sylfaenol offer y labordy. Bydd pob sesiwn yn cynnwys asesiad bach.

Ymarfer Labordy Bydd y myfyrwyr yn cymhwyso'r hyn y maent wedi’i ei ddysgu yn y sesiynau sgiliau i gynhyrchu a dehongli data a chyflwyno'r wybodaeth honno fel adroddiad labordy.

Tiwtorial Bydd y modiwl yn dod i ben gyda sesiynau tiwtorial i gwmpasu agweddau o'r sesiynau labordy ac i baratoi ar gyfer y cwestiynau arholiad sydd wedi eu seilio ar theori.

Assessment Criteria

threshold

Category D (40-49%):

A threshold student should have a basic knowledge of the essential facts and key concepts of the topics presented in the module. A basic ability to organise and present information, and should be able to address questions with relevant facts and understanding of the subject matter. The student should be able to demonstrate and understand the use of basic laboratory skills. Laboratory calculations may be incomplete or incorrect, units may be missing. Figures and tables may be missing or may not be correctly labelled.

good

Category B (60%-69%):

A good student has a thorough understanding of the methods used in the preparation of samples for laboratory analysis with a confident level of laboratory skills demonstrated in practical work. The laboratory reports summarise the practical work and underlying theory well, but may be too technical and/or contain some incorrect statements. Statements are followed up by explanation and context. The figures and tables are fully annotated, but the captions may be to brief. Most laboratory calculations are correct and contain units. There is limited evidence of knowledge acquired outside of the provided lecture and practical content. Harvard style referencing is correctly used.

A good student should have a thorough factual knowledge and understanding of the information discussed in the module. They must be able to demonstrate the ability work with basic laboratory equipment, be well-organised and show technical expertise and imagination, to presented information in a logical, reasoned and articulate manner.

The difference between B and C marks reflect the quality of the presentation, structure and argument.

excellent

Category A (70%-100%):

Very good understanding of the methods used in the preparation of samples for laboratory analysis with a high level of laboratory skills demonstrated in practical work. The laboratory reports are self-explanatory following a logical argument and are supported by good figures and tables including informative captions. The laboratory calculations are correct and contain units. There is evidence of knowledge acquired outside of the provided lecture and practical content. References (Harvard style) are relevant and correctly included.

Evidence of critical thinking and wider reading is essential for A+ and A* marks.

C- to C+

Category C (50-59%):

A less engaged student should have sufficient knowledge to provide correct but limited information about the essential facts and key concepts of the topics presented in the module. The student should display a solid ability to organise and present information and should be able to address questions with relevant facts and understanding of the subject matter. Often correct statements are included but not supported by the context. The student should be able to demonstrate and understand the use of laboratory skills. Laboratory calculations are largely correct and only some units may be missing. Figures and tables are included, but they may be incompletely labelled. Captions may be too brief. References may be missing or they may be incorrectly referenced.

There is no evidence of knowledge acquired outside of the provided lecture and practical content.

Learning outcomes

 1. Cynhyrchu cofnodion digonol o fethodoleg a chanlyniadau.

 2. Dehongli a chymhwyso cyfarwyddiadau ysgrifenedig a pherfformio tasgau arferol yn ddiogel ac yn effeithiol.

 3. Disgrifiwch egwyddorion offer cyffredin y labordy a gwybod sut i'w ddefnyddio mewn modd diogel ac effeithiol

 4. Dangos hyfedredd damcaniaethol yn y defnydd o offer labordy sylfaenol.

 5. Deall a chymhwyso codau iechyd a diogelwch y labordy

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad Diwedd Modiwl

Arholiad diwedd modiwl, gan asesu pob un o'r cynnwys a addysgir. Fformat: MCQ, atebion byr a chwestiynau cyfrifiadurol

50
REPORT Bradford Assay

Bydd y myfyrwyr yn cymhwyso'r hyn y maent wedi’i ei ddysgu yn y sesiynau sgiliau i gynhyrchu a dehongli data a chyflwyno'r wybodaeth fel adroddiad labordy.

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Labordy

Bydd aseiniad ôl-labordy i'w gwblhau ym mhob sesiwn sgiliau ymarferol. Mae yna 4 sesiwn i gyd a rhaid cwblhau pob aseiniad. Bydd marc cyfartalog yr aseiniadau yn cael ei gyfrif a hwn fydd eich gradd derfynol ar gyfer cydran y modiwl hwn.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Bydd y modiwl yn dod i ben gyda sesiynau tiwtorial i gwmpasu agweddau o'r sesiynau labordy ac i baratoi ar gyfer y cwestiynau arholiad sydd wedi eu seilio ar theori.

4
Private study

Cwblhau aseiniadau, dehongli canlyniadau ac ysgrifennu adroddiadau, darllen am y pwnc ac adolygu.

77
Practical classes and workshops

Bydd y myfyrwyr yn dilyn llawlyfrau ymarferol ac ennill sgiliau damcaniaethol ac ymarferol yn y defnydd o dechnegau labordy sylfaenol a chyfrifiadau. Bydd myfyrwyr yn recordio dulliau a data, yn dehongli canlyniadau ac yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy o fewn codau iechyd a diogelwch labordy.

Ar gyfer 2020/21, defnyddir arddull dysgu cymysg. Bydd myfyrwyr sy'n methu â mynychu campws Prifysgol Bangor yn gallu dilyn pob agwedd ar yr addysgu ar-lein. Gellir integreiddio addysgu ar y campws, yn amodol ar gyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19.

19

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

Medicine benchmarks:

Knowledge of professional skills and practical procedures. (benchmark: 4.2. p) and the research process. (benchmark: 6.1.e)

Be able to perform basic practical skills related to clinical procedures (benchmark: 6.2.1).

Plan and execute research, present coherent scientific arguments, evaluate the data collected, draw valid conclusions and communicate to expert and lay audiences. (benchmark: 5.3)

Synthesise information from a variety of sources to aid knowledge and understanding of medical sciences. (benchmark: 6.1.b)

Analyse, evaluate and interpret the research evidence underpinning medical sciences. (benchmark: 5.2)

Will have gained transferable employability skills in presentation, numeracy, statistics, problem-solving. (benchmark: 5.1)

Will be equipped with inter-personal skills including team building, conflict management, and display behaviour and attitudes required in a professional working life. (benchmarks: 6.1.i, 6.2.2)

Biomedical Science benchmarks:

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes and the diagnosis and monitoring of disorders. (benchmark: 6.2)

Biomedical science graduates are aware of the current laboratory methods to investigate and diagnose human diseases in clinical and research environments. This includes an appreciation of research and the development of new technologies. (benchmark: 6.3)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To plan and execute hypothesis-driven research or development work, present coherent scientific arguments, evaluate the evidence and draw valid conclusions and communicate to expert and lay audiences. (benchmark: 4.3)

Be able to undertake practical investigations in a responsible, safe and ethical manner while paying attention to risk assessment, relevant health and safety regulations, ethical issues, procedures for obtaining ethical permission and informed consent and issues relating to patient welfare. (benchmark: 4.3)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

To be able to identify individual and collective goals and responsibilities and perform in a manner appropriate to these roles, in particular, those being developed through practical, laboratory and/or field studies. (benchmark 4.6).

Resources

Resource implications for students

Mae'r holl adnoddau sydd eu hangen i gwblhau'r modiwl hwn yn cael eu darparu. Bydd yr holl ddeunyddiau dysgu ar gael ar Blackboard. Mae cyfrifiaduron ar gael mewn sawl lleoliad ar draws y brifysgol. Bydd adroddiadau labordy wedi'u cwblhau yn cael eu llwytho i fyny i Turnitin trwy Blackboard.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/msc-1019.html