Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2187:
Cerdd mewn Iechyd a Lles A

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

 1. Yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol am yr effaith mae cerddoriaeth yn ei gael arnom yn gymdeithasol, emosiynol, a seicolegol.
 2. Yn ymwybodol o'r gydnabyddiaeth a roddwyd i gerddoriaeth ym maes iechyd a lles yng nghyfnod y Groegiaid cynnar.
 3. Yn ymwybodol o'r modd y defnyddir cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad ym myd iechyd a'r byd addysg yn yr 20fed/21ain ganrif.
 4. Yn archwilio'r datblygiadau gwyddonol diweddaraf sy'n ymwneud â cherddoriaeth ac iechyd a lles heddiw.

Course content

Yn y modiwl hwn, bydd cyfle i ystyried y pŵer sydd mewn cerddoriaeth i ddylanwadu arnom ar lefel seicolegol, emosiynol a chymdeithasol. Edrychir hefyd ar gerddoriaeth mewn cyd-destun meddygol, a’r gydnabyddiaeth sydd wedi bodoli ers dechrau amser am y cyswllt rhwng cerddoriaeth ac iechyd a lles cyffredinol. Edrychir yn benodol ar ddefnydd y Groegiaid cynnar o gerddoriaeth wrth iachau, yn ogystal â’r datblygiadau mwyaf diweddar yn y maes yn yr 21ain ganrif, a pham fod gwyddonwyr erbyn heddiw yn cydnabod fod lle i gerddoriaeth mewn cyd-destun therapiwtig ym maes iechyd a lles.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig o dystiolaeth o ddull gwir ddeallusol, ond er hynny'n cael ei fynegi ar ffurf y gellir ei ddeall

good

Gwaith sy'n dangos gafael cymwys ar y pwnc, gyda meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi'i fynegi'n glir ac yn ddiddorol. Rhagorol

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael drylwyr ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth bellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb o ran dull a / neu syniad, ac wedi'i fynegi'n rhesymegol ac argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r defnydd o gerddoriaeth fel cyfrwng sy'n dylanwadu ar wahanol garfanau o'r boblogaeth, yn gymdeithasol, emosiynol a seicolegol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu gwerthuso'r gydnabyddiaeth a roddwyd i gerddoriaeth ym maes iechyd a lles mewn cyd-destun hanesyddol.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi’r modd y defnyddir cerddoriaeth fel cyfrwng gwellhad ym myd iechyd a/neu'r byd addysg yn yr 20fed/ 21ain ganrif.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu mynegi barn ar lenyddiaeth ac ymchwil i ddatblygiadau diweddar sy'n ymwneud â cherddoriaeth ac iechyd a lles.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio sgiliau arsylwi er mwyn gwerthuso digwyddiad cerddorol mewn lleoliad gofal iechyd, gan ddefnyddio hyn i ddadansoddi dylanwad cerddoriaeth ym maes iechyd a lles.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Bydd y cwestiwn a'r themau posibl ar gyfer y cyflwyniadau yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

25
ESSAY Traethawd

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

50
REPORT Adroddiad

Bydd y cwestiynau ar gyfer yr adroddiad yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 78
Lecture

Un dosbarth 2 awr bob wythnos am 11 wythnos, yn cynnwys darlithoedd, seminarau ymarferol a thrafodaethau gyda cherddorion, therapyddion cerdd a seicolegwyr, a sesiynau ffilm.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Courses including this module

Optional in courses: