Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2241:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Overall aims and purpose

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 1 Perfformio Unigol
 2. Datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr

Course content

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr adeiladu ac ehangu ar sgiliau a sefydlwyd eisioes yn ystod y modiwlau perfformio unigol ym Mlwyddyn 1. Gwneir hyn trwy hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol. Bydd y tiwtor yn cynghori ac yn cynorthwyo’r myfyriwr i lunio rhaglen gytbwys o repertoire unawdol sy’n cynnwys arddulliau amrywiol a fydd yn fuddiol i ddatblygiad technegol a cherddorol yr unigolyn.

Yn ogystal a'r hyfforddiant unigol, cynhelir gweithdai perfformio cyson lle bydd myfyrwyr yn trafod materion estynedig sy'n berthnasol i berffomio fel dewisiadau repertoire, strategaethau ymarfer ac ymarferion perfformio (yn cynnwys arddulliau hanesyddol).

Gofynnir i'r myfyrwyr berfformio datganiad 18-20 munud fel asesiad terfynol.

Fe fydd cyfeliydd proffesiynnol wrth law ar gyfer cantorion ac offerynwyr cerddorfaol (lle bo angen).

Nodwch os gwelwch yn dda: Er fod y modiwl hwn yn rhedeg yn swyddogol yn Semester 2, mae gwersi offerynnol/lleisiol a gweithdy'n rhedeg trwy'r holl flwyddyn.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+: Perfformiad sy'n gyfyngedig o ran cerddoroldeb a thechneg, ac yn rhoi sylw arwynebol i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

good

C- i B+: Perfformiad sy'n argyhoeddi, gan ddangos lefelau da o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â rhoi sylw i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

excellent

A- i A*: Perfformiad cymhellgar ac argyhoeddiadol, sy'n dangos lefelau uchel o allu deongliadol, cerddoroldeb a thechneg, ynghyd â thystiolaeth o roi sylw gofalus i ofynion perthnasol o ran nodiant ac arddull.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr/wraig allu llunio a pherfformio rhaglen gytbwys o repertoire cymysg sy'n ymdrin ag amrywiaeth o arddulliau, tempi a chyffyrddiadau.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyriwr/wraig allu ymateb i gyfarwyddiadau mynegiadol a chyfleu rhain mewn perfformiad.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr/wraig allu cyfathrebu gyda'r cyfeilydd/trac cefndirol, ymateb i newidiadau tempo, a dangos dealltwriaeth sicr o'r cyfeiliant/cerddoriaeth trac.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DEMONSTRATION/PRACTICE Perfformiad Terfynol

Perfformiad terfynol, 18-20 munud o hyd; cynhelir fel arfer yn ystod Cyfnod Asesu Semester 2, Wythnos 14-15.

100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Ymarfer preifat

144
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (2 awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

44
Tutorial

Gwersi unigol am gyfanswm o 12 awr. Mae’r union amlder a hyd y gwersi yn dibynnu ar gytundeb rhwng yr athro a’r myfyriwr, ond fel rheol cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 a Wythnos 12 ym mhob semester. Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 1 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol.

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: