Coronavirus (Covid-19) Information

Module ONC-1001:
Dadansoddi Data Amgylcheddol

Module Facts

Run by School of Ocean Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Dei Huws

Overall aims and purpose

Helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau a ddefnyddir yn gyffredin gan wyddonwyr naturiol, gan gynnwys sgiliau TG a'r defnydd effeithiol o'r cyfleusterau chwilio'r llyfrgell sydd ar gael yn PB, cyfrifiadau mathemategol sylfaenol, y dull gwyddonol, dadansoddi ystadegol a dylunio arbrofol.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn darparu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar wyddonwyr y naturiaethau er mwyn creu ac ateb cwestiynau ynglŷn â'r byd o'n cwmpas, gan ddefnyddio data amgylcheddol. Fel rhan o hyn, ceir hefyd siawns i loywi eich sgiliau iaith gan ganolbwyntio ar gyfathrebu gwyddonol.

Drwyddi, mae cysyniadau damcaniaethol yn cael eu hatgyfnerthu drwy sesiynau ymarferol, cyfrifiadurol - gan ddefnyddion ystod eang o dechnegau dadansoddol. Yn y semester gyntaf, rydych yn cael eich cyflwyno i'r fethodoleg wyddonol - y "sut mae gwyddoniaeth yn gweithio?". Yn fuan wedyn, rydych yn cael siawns to ddysgu sut i chwilio am, gwerthuso, a defnyddio gwybodaeth wyddonol awdurdodol. Mae'r syniadau a'r sgiliau yma yn hanfodol i bob modiwl arall i chi. Fe glo-ir y rhan yma o'r modiwl gan adolygu cwpl o bethau hollol syflaenol, sef ein defnydd o unedau o few gwyddoniaeth, a ffigyrau ystyrlon / thalgrynnu.

Yna, ceir sesiynau gan Ganolfan Bedwyr, sy'n rhoi siawns i chi loywi eich iaith, ac yn benodol i ddysgu sut i drawsieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg (ia, trawsieithu, nid cyfieithu!). Eto, o ran defnyddioldeb, mae'r gallu i drin a thrafod gwybodaeth wyddonol yn y ddwy iaith yn sgil arbennig.

Dros yr ail hanner o'r semester cyntaf, canolbwyntir ar ddatblygu'r gallu i gyflwyno a dadansoddi data yn ystadegol. Yma, cewch ragymadrodd i'r meddalwedd 'R'. Eto, mi fydd bod â'r gallu i ddefnyddio'r pecyn yma yn dda o ran eich astudiaethau yn y dyfodol ac, yn wir, efallai o ran gwaith.

Yn yr ail semester, rydych yn ymuno â'r dosbarth ONS1001, i ddysgu technegau mwy estynedig, ac yn rhoi hyn i gyd ar waith mewn prosiect gwyddonol - gyda'r allbwn gorffenedig yn adroddiad swyddogol.

Assessment Criteria

threshold

Dylai myfyriwr trothwy feddu ar wybodaeth sylfaenol ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu sylfaenol i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu sylfaenol i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

good

Dylai myfyriwr da feddu ar wybodaeth dda am sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu da i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu da i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

excellent

Dylai myfyriwr rhagorol feddu ar wybodaeth soffistigedig ynghylch sut i chwilio am lenyddiaeth wyddonol a dyfynnu ohoni gan ddefnyddio system gyfrifiadurol PCB. Dylai feddu ar allu uchel i drafod setiau data gan ddefnyddio ystod o arfau mathemategol sylfaenol, ac ar allu uchel i gymhwyso a dadansoddi profion ystadegol.

Learning outcomes

 1. Bod yn ymwybodol o sut i gynllunio a chynnal arbrawf syml gan roi ystyriaeth briodol i faterion dylunio a dadansoddi

 2. Gallu cyfathrebu canlyniadau o ymchwiliadau gwyddonol amgylcheddol i gynulleidfa briodol

 3. Dangos sgiliau iaith briodol i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys y gallu i drawsieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg.

 4. Cymhwyso technegau dadansoddi priodol i ddata a dehongli’r allbynnau’n gywir

 5. Bod â'r gallu i adnabod agweddau o'r ddull wyddonol i ddatblygu syniadau, gwneud arsylwadau ac i ddatblygu a phrofi rhagdybiaethau

 6. Defnyddio technegau dadansoddiadol a graffigol i ddisgrifio ffenomena gwyddonol

 7. Dadansoddi data a chymhwyso technegau ystadegol priodol i ddata gwyddonol gan ddefnyddio pecyn cyfrifiadurol e.e. "R" a dehongli'r canlyniadau'n gywir

 8. Bod â gafael cadarn ar dechnegau cyfrifo ystadegol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Trawsieithu gwyddonol

Trawsieithu erthygl wyddonol (tua 1000 o eiriau) o'r Saesneg i'r Gymraeg, gan hefyd ei grynhoi (i 250 gair).

10
REPORT Adroddiad wyddonol o waith maes a dadansoddi data 50
CLASS TEST Dadansoddi data a phrofi damcaniaeth

Prawf Blackboard arlein i wirio dealltwriaeth o sut i ddadansoddi data drwy ddefnyddio Excel / R, gan gynnwys profi damcaniaethau ac adnabod gwahaniaethau arwyddocaol rhwng newidynnau.

20
CLASS TEST Dull Gwyddonol / Disgrifio samplau

Prawf fer Blackboard arlein i wirio dealltwriaeth i'r ddull wyddonol, dosbarthiadau, a sit i ddisgrifio sampl unigol, a chysyniadau rhifyddegol, gan gynnwys defnydd o unedau a ffigyrau ystyrlon.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Lectures (27 hours)

27
Workshop

gwaith ymarferol

8
Private study

Gwybodaeth Arlein

20
Practical classes and workshops

Sesiynau gweithdy a chyfrifiadurol

13
Individual Project

dadansoddi data a ysgrifennu adroddiad gwyddonol

10
Fieldwork

Gwaith maes - casglu data priodol a mesur yr amgylchedd. Mi fydd natur hwn yn ddibynnol ar amondau Covid-19 yn 2020-21. Ond mi ryda ni'n mynd i drîo ein gorau!

8
Private study

6 awr y wythnos - astudio yn annibynol

114

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: