Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-1300:
Economeg CORE

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i Economeg drwy ddilyn y maes llafur y prosiect CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics). Bydd y cwricwlwm CORE yn arfogi myfyrwyr i ddeall sut y mae'r economi wedi esblygu a sut mae'n gweithio trwy ddod â datblygiadau mewn ymchwil economeg dros y tri degawd diwethaf i’r cwricwlwm, ynghyd â gwersi o hanes economaidd a phrofiad cymharol gwahanol wledydd.

Course content

Bydd y modiwl yn rhoi trosolwg o hanes datblygiad economaidd byd-eang ac yn cyflwyno rhai o'r technegau a'r modelauy y mae economegwyr yn eu defnyddio. Bydd y modiwl yn ystyried modelau o ddewis unigol a damcaniaeth gêm; ymddygiad cwmniau a rhyngweithio yn y farchnad, yn ogystal â modelau y macroeconomi. Bydd y modelau hyn yn cael eu defnyddio i ddeall nodweddion y gorffennol â'r byd cyfoes, gan gynnwyd twf poblogaeth a thwf economaidd; anghydraddoldeb, cylchoedd busnes a newid hinsawdd. Bydd y modiwl yn egluro mesurau newidiynnau economaidd a chysyniadau o effeithlonrwydd economaidd

Assessment Criteria

threshold

40-49% Dim bylchau mawr neu wallau wrth ddefnyddio gwybodaeth / sgiliau. Peth gafael ar elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio ysbeidiol theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir.

excellent

70% + Perfformiad rhagorol ac eithriadol o alluog. Mae'r wybodaeth berthnasol wedi ei defnyddio'n gywir. Gafael ardderchog o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio da o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

60-69%
Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol."

C- to C+

50-59% Defnyddio’n gywir yn bennaf llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol. Gafael digonol o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio rhesymol o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

  1. Dangos gwybodaeth eang o hanes datblygiad economaidd a digwyddiadau economaidd hanesyddol allweddol

  2. Dangos dealltwriaeth o natur amrywiol y sefydliadau economaidd ac effeithiau polisi'r llywodraeth

  3. Dangos dealltwriaeth o ddulliau dadansoddol: cymhwyso cysyniadau economaidd craidd a rhesymu economaidd

  4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau economaidd ar ffurf llafar, graffigol a rhifol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Prawf AML #3 3.75
Prawf AML #4 3.75
Prawf AML #6 3.75
Prawf AML #2 3.75
Prawf AML #7 3.75
Prawf AML #8 3.75
COURSEWORK Prawf AML #1 3.75
EXAM Semester 1 - Arholiad 1.5 awr 35
COURSEWORK Prawf AML #5 3.75
EXAM Semester 2 - Arholiad 1.5 awr 35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 152
Lecture 40
Tutorial 8

Transferable skills

  • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
  • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
  • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
  • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
  • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
  • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Reading list

Carlin et al. (2016) “The Economy”. This is an open resource e-book published by the CORE project: http://www.core-econ.org/

Pre- and Co-requisite Modules

Pre-requisite of:

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: