Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-3008:
Plant Teuluoedd A'r Gymdeithas

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Nia Griffith

Overall aims and purpose

PLEASE NOTE THAT THIS MODULE IS DELIVERED THROUGH THE MEDIUM OF WELSH AND IN ENGLISH AS OF 15/16

Nod y modiwl yma fydd i archwilio’r perthynas cymhleth rhwng plant, teuluoedd a’r gymdeithas. Mi fydd pynciau yn cynnwys ffactorau risg ac amddiffynnol sy’n gysylltiedig â datblygiad a lles plant, gan gynnwys y taflwybrau (trajectories) fwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig gyda’r ffactorau yma.

Yn ogystal, mae’r modiwl yn ceisio cyflwyno rhai o’r polisïau ac ymyriadau sydd eisoes wedi cael eu gweithredu i geisio gwella lefelau lles a datblygiad plant ifanc. Mi fydd y modiwl yn trafod y gwahanol sialensiau sydd yn cael eu gwynebu wrth i’r ymyriadau cael eu gweithredu yn y maes (ymchwil yn y byd go-wir).

Course content

Early infant development Risk factors to early development Protective factors to early development Childhood disorders Parenting is pivotal Early intervention

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i’r cwestiwn. Ateb yn seiliedig ar ddeunyddiau’r ddarlith. Dim yn dangos unrhyw ddatblygiad o ddadleuon o bwys.

good

Ymdrin â’r pwnc yn weddol gynhwysfawr. Trefn a strwythuro da. Dealltwriaeth dda o'r deunydd

excellent

Ymdrin â’r pwnc yn gynhwysfawr ac yn gywir. Creu dadl a mynegi eu hunain yn eglur. Dangos dyfnder o fewnwelediad mewn materion damcaniaethol.

Learning outcomes

 1. Deall y rôl allweddol y mae egwyddorion ymddygiad yn gallu chwarae o ran newid ymddygiad rhianta, gyda ' r bwriad o newid ymddygiad plant a hybu canlyniadau positif i blant yn y tymor hir.

 2. Gwerthuso a thrafod papurau ymchwil sydd yn nodi effaith ffactorau risg a ffactorau amddiffynnol a sut mae'r rhain yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer rhagfynegi deilliannau.

 3. Disgrifio’r dulliau cyffredin a ddefnyddir i archwilio'r berthynas rhwng plant, teuluoedd a chymdeithas.

 4. Cyflwyno adolygiad critigol o faes ymchwil sydd yn berthnasol i'r cwrs (dewisol gan y myfyriwr) ar ffurf Podcast.

 5. Y gallu i werthuso yn gritigol y polisïau sydd wedi cael eu gweithredu drwy ymyriadau yn y gymuned, a'r dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer mesur y llwyddiannau yma.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ORAL Cyflwyniad ar lafar o bwnc ymchwil perthnasol 40
EXAM Arholiad Terfynol 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 22
Private study 178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: