Module SCY-1002:
Cyflwyniad i Gyf Troseddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Gwenda Jones

Overall aims and purpose

Cyflwyniad i'r modd yr ymchwilir i drosedd yn Lloegr a Chymru, triniaeth y sawl sydd wedi eu cyhuddo ac ar brawf, yr euogfarnedig a systemau cosb. Edrychir yn hanesyddol ar wreiddiau cyfraith droseddol, sut yr archwilir trosedd, llysoedd a'r carchar ynghyd â sut mae newid economaidd, athronyddol a chymdeithasol wedi siapio'r system gyfiawnder a chosb. Trafodir swyddogaethau'r asiantaethau cyfiawnder troseddol, prif syniadau a theorïau ar weithredu'r systemau, a chwestiynir yn feirniadol y modd y trosglwyddir cyfiawnder a chosb.

Course content

Themâu a drafodir: Deall prosesau cyfiawnder troseddol, amcanion y systemn a prhif asiantaethau cyfiawnder Modelau cyfiawnder troseddol - themâu a dylanwad athroniaeth Astudiaeth maes Dioddefwyr Gwasanaeth heddlu a datblygiad technoleg a gwyddoniaeth fforensig Prosesau Erlyn, Gwasanaeth Erlyn y Goron Llysoedd a phrosesau dedfrydu Gwasanaeth Prawf, cosb, disgwrs, adfer a rheolaeth Gwasanaeth Carchar, cosbi, adfer ac argyfwng System Gyfianwder Troseddwyr Ifanc Camweinyddu Cyfiawnder

Learning outcomes

  1. Adnabod prif gysyniadau system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb.

  2. Archwilio dylanwad ac effaith trosedd ar gymdeithas a dioddefwyr

  3. Deall natur, rolau a chyfrioldebau asiantaethau cyfiawnder troseddol gyfoes o fewn y system gyfiawnder troseddol, cyfraith droseddol a chosb

  4. Deall a chymhwyso modelau cyfiawnder troseddol allweddol

  5. Deall sut mae trosedd wedi ei ddiffinio a'i lunio o fewn cyd-destun cyfreithiol, gwleidyddol, cymdeithasol a hanesyddol

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: