Module ADB-2112:
Systemau Gwybodaeth Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Alan Thomas

Overall aims and purpose

Datblygu effeithiolrwydd fel rheolwr systemau gwybodaeth, ac fel cydweithiwr gyda'r systemau gwybodaeth proffesiynol i ddiffinio ceisiadau priodol gan gynnwys y rhai mewn busnesau ar-lein.

Course content

Bydd y modiwl yn trafod rôl systemau gwybodaeth mewn busnes a sut y cânt eu rheoli. Bydd pwyslais penodol yn cael ei seilio ar fodelau ar-lein a busnesau newydd arloesol sy'n defnyddio e-fusnes i raddau helaeth neu fwy. Ymdrinnir â chysyniadau systemau busnes, prosesau busnes a systemau busnes ond maent yn berthnasol i sefydliadau bywyd go iawn. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu, rhwydweithiau, meddalwedd, a modelau ar gyfer cyfathrebu rhithwir effeithiol. Ieffaith technoleg ar fywyd gwaith, gan gynnwys ceir annibynnol, a modelau gweithio newydd yn cael eu dadansoddi. Defnyddir astudiaethau achos a llawer o enghreifftiau. Bydd y ffordd y caiff technoleg ei newid a'i datblygu gan gynnwys camau mewn prosiectau datblygu systemau, megis dadansoddi, manyleb, dylunio a gweithredu, yn cael ei chwmpasu. Trafodir rôl diogeledd a Moeseg a thrafodir materion yn ymwneud â phreifatrwydd data

Trafodir rheolaeth a diogeledd, mewn amgylcheddau rhwydweithiol, gan gynnwys y fewnrwyd a'r rhyngrwyd, ac ystyrir materion sy'n ymwneud â materion moesegol data. Mae'r modiwl yn gorffen gyda rôl cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau ar-lein ac effaith technolegau newydd, gan gynnwys YG ar y rhyngrwyd o bethau a FinTech.

Assessment Criteria

C- to C+

Y gallu i gymhwyso cysyniadau wrth ddatblygu strategaethau busnes i raddau rhesymol ac i gydnabod rhai ffactorau sy'n dylanwadu ar ei weithrediad mewn arferion busnes.

threshold

Trothwy: D- i D+ Gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau gwybodaeth busnes. Rhai camgymeriadau mewn dehongli a chymhwyso'r cysyniadau at ymarfer busnes.

excellent

Rhagorol: A- i A+ Yn ogystal â’r uchod; gallu asesu'n feirniadol ddatblygiadau mewn systemau gwybodaeth busnes mewn byd busnes cyfoes ac ystyried llenyddiaeth ddiweddar a gwybodaeth berthnasol arall yn ymwneud â'r farchnad.

good

Da: B- i B+ Gallu defnyddio cysyniadau i ddatblygu strategaethau busnes ac i adnabod ffactorau sy'n dylanwadu ar eu gweithredu mewn ymarfer busnes.

Learning outcomes

 1. Egluro a rhoi enghreifftiau o natur prosesau busnes a rheolaeth cronfa ddata.

 2. Canfod a gwerthuso'r modd y defnyddir systemau gwybodaeth gan sefydliadau.

 3. Egluro cyfraniad systemau gwybodaeth i sefydliadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Aseiniad Gwaith Cwrs

Adroddiad busnes

40
EXAM Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr

Arholiad diwedd y modiwl

60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

2 awr yr wythnos o ddarlithoedd a addysgir/trafodaethau dosbarth am 12 wythnos

24
Private study

Astudiaeth breifat

76

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: