Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-2112:
Systemau Gwybodaeth Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Alan Thomas

Overall aims and purpose

Datblygu effeithiolrwydd fel rheolwr systemau gwybodaeth, ac fel cydweithiwr gyda'r systemau gwybodaeth proffesiynol i ddiffinio ceisiadau priodol gan gynnwys y rhai mewn busnesau ar-lein.

Course content

Bydd y modiwl yn trafod rôl systemau gwybodaeth mewn busnes a sut y cânt eu rheoli. Bydd pwyslais penodol yn cael ei seilio ar fodelau ar-lein a busnesau newydd arloesol sy'n defnyddio e-fusnes i raddau helaeth neu fwy. Ymdrinnir â chysyniadau systemau busnes, prosesau busnes a systemau busnes ond maent yn berthnasol i sefydliadau bywyd go iawn. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu, rhwydweithiau, meddalwedd, a modelau ar gyfer cyfathrebu rhithwir effeithiol. Ieffaith technoleg ar fywyd gwaith, gan gynnwys ceir annibynnol, a modelau gweithio newydd yn cael eu dadansoddi. Defnyddir astudiaethau achos a llawer o enghreifftiau. Bydd y ffordd y caiff technoleg ei newid a'i datblygu gan gynnwys camau mewn prosiectau datblygu systemau, megis dadansoddi, manyleb, dylunio a gweithredu, yn cael ei chwmpasu. Trafodir rôl diogeledd a Moeseg a thrafodir materion yn ymwneud â phreifatrwydd data

Trafodir rheolaeth a diogeledd, mewn amgylcheddau rhwydweithiol, gan gynnwys y fewnrwyd a'r rhyngrwyd, ac ystyrir materion sy'n ymwneud â materion moesegol data. Mae'r modiwl yn gorffen gyda rôl cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau ar-lein ac effaith technolegau newydd, gan gynnwys YG ar y rhyngrwyd o bethau a FinTech.

Assessment Criteria

C- to C+

Lefel Arall: C- i C+ (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

threshold

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

excellent

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

Da: B- i B+(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Egluro a rhoi enghreifftiau o natur prosesau busnes a rheolaeth cronfa ddata.

 2. Canfod a gwerthuso'r modd y defnyddir systemau gwybodaeth gan sefydliadau.

 3. Egluro cyfraniad systemau gwybodaeth i sefydliadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad Gwaith Cwrs 40
Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

2 awr yr wythnos o ddarlithoedd a addysgir/trafodaethau dosbarth am 10 wythnos

20
Private study

Astudiaeth breifat

80

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: