Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1006:
Golwg ar Lenyddiaeth

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Assessment Criteria

good

B- i B+:

Dangos adnabyddiaeth dda o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth dda o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth dda o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth dda o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael cynyddol ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

A- i A*:

Dangos adnabyddiaeth gadarn o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth gadarn o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael hyderus ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

threshold

D- i D+:

Dangos adnabyddiaeth o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Dangos ei fod yn gyfarwydd â rhai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol.

 2. Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol.

 3. Deall hanfodion y gynghanedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 800 - 1200 o eiriau 35
Arholiad awr a hanner 35
Cyfraniadau i drafodaethau seminar 15
Profion geiriau wythnosol 15

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

2 awr seminar x 11

22
Private study 78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: