Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1008:
Llên a Llun

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Modiwl yw hwn ar gyfer myfyrwyr y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt. Mewn cyfres o seminarau, trafodir yn fanwl bedwar testun llenyddol a llunyddol diweddar, e.e. nofel, cyfrol o storïau byrion, casgliad o gerddi, drama lwyfan neu deledu, ffilm. Sylwir yn arbennig ar ddefnydd o iaith, prif nodweddion y genre dan drafodaeth, meistrolaeth yr awdur ar ei ffurf ddewisedig, y technegau a’r arddulliau a ddefnyddir, gweledigaeth yr awdur unigol. Disgwylir i’r myfyrwyr gyfrannu i’r drafodaeth ar y gweithiau a astudir er mwyn datblygu eu medrau llafar a chryfhau eu cyneddfau beirniadol.

Course content

Modiwl yw hwn ar gyfer myfyrwyr y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt. Mewn cyfres o seminarau, trafodir yn fanwl bedwar testun llenyddol a llunyddol diweddar, e.e. nofel, cyfrol o storïau byrion, casgliad o gerddi, drama lwyfan neu deledu, ffilm. Sylwir yn arbennig ar ddefnydd o iaith, prif nodweddion y genre dan drafodaeth, meistrolaeth yr awdur ar ei ffurf ddewisedig, y technegau a’r arddulliau a ddefnyddir, gweledigaeth yr awdur unigol. Disgwylir i’r myfyrwyr gyfrannu i’r drafodaeth ar y gweithiau a astudir er mwyn datblygu eu medrau llafar a chryfhau eu cyneddfau beirniadol.

Assessment Criteria

excellent

A- i A*

Dangos gallu sicr i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu sicr i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu sicr i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Ddangos gafael sicr ar y Gymraeg.

good

B- i B+

Dangos gallu da i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu da i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu da i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Dangos gafael dda ar y Gymraeg.

threshold

D- i D+

Dangos gallu i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Dangos gafael ar y Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Ymateb ar lafar i weithiau llenyddol a llunyddol diweddar

 2. Cyflwyno dadleuon trefnus ac eglur mewn traethodau.

 3. Ymateb yn feirniadol mewn traethodau.

 4. Cyflwyno ymateb mewn iaith ac arddull dderbyniol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 30
Cyfraniad Llafar 20
Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 70
Seminar

Dysgir y modiwl mewn cyfres o ddosbarthiadau seminar.

30

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: