Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3018:
Gweithdy Barddoniaeth

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Sicrhau'r deilliannau dysgu.

Course content

Fel Gweithdy Rhyddiaith (Blwyddyn 2 a 3) a Gweithdy Creadigol (Blwyddyn 1), dyma un o brif fodiwlau’r cynllun gradd Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol. Bydd y pwyslais canolog ar feithrin, hybu a datblygu creadigrwydd, yn benodol ar ffurf barddoniaeth. I’r perwyl hwnnw, trafodir mewn seminarau ystod eang o gerddi, boed Ganu Cynnar arwrol Aneirin ar gychwyn cyntaf ein traddodiad barddol, cywyddau dyfalu llachar Dafydd ap Gwilym o’r Oesoedd Canol neu gerddi dychan comig Gwyn Thomas o’r cyfnod diweddar. Ond ni chyfyngir yr enghreifftiau niferus o arfer da i farddoniaeth Gymraeg yn unig - cyfeirir yn gyson at y gwersi y gellir eu dysgu o draddodiadau barddol eraill yn ogystal. Bydd awgrymiadau cyson yn deillio o’r hyn a drafodir mewn seminarau ar gyfer gwaith creadigol y sawl a ddilyno’r modiwl. Mewn tiwtorialau rhoddir sylw i’r gwaith creadigol hwnnw a thrafodir cynnydd y gwaith ffolio. Bydd tair prif thema i’r modiwl hwn: deunyddiau: delweddau a throsiadau; troadau ymadrodd; arddulliau, cyweiriau a chyfeiriadaeth; mesurau: yr haicw a phenillion telyn; vers libre; y delyneg a’r filanel; y soned; canu naratif, dilyniannau a chyfresi; cynnwys: cerddi am leoedd a cherddi portread; cerddi dychan a phrotest; parodi a pastiche. Anelir at gynnig digon o gyngor ymarferol ac awgrymiadau dychmygus i gynorthwyo’r broses greadigol o gyfansoddi cerddi.

Bydd y modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr Blwyddyn 2 a 3; bydd y cynnwys yr un fath i’r ddwy lefel ond bydd y deilliannau dysgu'n amrywio a natur y cwestiwn traethawd yn wahanol.

Assessment Criteria

good

D- i D+

Dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu da i adnabod amryw fathau o gerddi a nodweddion barddol Dangos gallu da i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau barddol Dangos gallu da i ysgrifennu'n greadigol Dangos gallu da i ysgrifennu'n feirniadol Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

threshold

B- i B+

Dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu i adnabod amryw fathau o gerddi a nodweddion barddol Dangos gallu i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau barddol Dangos gallu i ysgrifennu'n greadigol Dangos gallu i ysgrifennu'n feirniadol Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

A- i A*

Dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu sicr i adnabod amryw fathau o gerddi a nodweddion barddol Dangos gallu sicr i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau barddol Dangos gallu sicr i ysgrifennu'n greadigol Dangos gallu sicr i ysgrifennu'n feirniadol Dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Sylweddoli gwerth mynegiant gwreiddiol, bywiog a diddorol.

 2. Ymwela'n greadigol ar y cerddi a ystyriwyd.

 3. Bwrw trawsolwg eang ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo hynny'n briodol.

 4. Cyflwyno eu traethawd ac adolygiad mewn iaith raenus a chywir.

 5. Cymhwyso'r hyn a enghreifftiwyd mewn seminarau - e.e. technegau a themâu - at eu hysgrifennu creadigol eu hunain.

 6. Ymateb yn effro i amrywiaeth o gerddi gan ystod o feirdd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 20
Adolygiad byr 10
Portffolio o gerddi 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops 22
Tutorial 11
Private study 167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Cyfeirir yn rheolaidd yn ystod y modiwl at ystod o ddeunyddiau a fydd ar gael un ai yn llyfrgell PB neu ar wahanol wefannau. Gwneir defnydd cyson o safle dysgu Blackboard.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: