Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-2011:
Cymdeithaseg Iechyd

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Sara Louise Wheeler

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yn y lle cyntaf yw darparu i’r myfyrwyr trosolwg eang o’r prif theorïau cymdeithasegol/ persbectifau ar Iechyd a salwch. Unwaith i’r myfyrwyr amsugno’r wybodaeth yma, byddent yn symud ymlaen at astudio pynciau penodol o fewn y maes o gymdeithaseg iechyd.

Y mae’r modiwl yma yn graidd i fyfyrwyr sy’n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae’n ddewisol i fyfyrwyr eraill yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, neu i fyfyrwyr o adrannau eraill o’r brifysgol. Nid oes angen i’r myfyrwyr fod wedi astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar lefel 1 er mwyn deall cynnwys y modiwl.

Course content

Mae’r modiwl yma yn cyflwyno myfyrwyr i’r prif bersbectifau cymdeithasegol ar iechyd a meddygaeth, ac mi wneith archwilio dadleuon cyfoes am natur a rôl biofeddygaeth. Caiff profiadau a choelion lleyg eu hastudio, a chydarweithiau proffesiynol/ lleyg ei archwilio. Caiff rôl y gweithwyr proffesiynol, a’r newidiadau yn gydberthynasau pŵer o few y gwasanaethau iechyd, sylw craff. Caiff meddygoleiddio genedigaeth, marwolaeth a chymdeithas ei ystyried. Mi wneith myfyrwyr gwerthuso newidiadau ym mhroffil iechyd a salwch yng nghymdeithas gyfoes, gan ystyried y profiad o salwch cronig ac anabolaeth. Caiff y patrymau yn iechyd, ar hyd llinellau dosbarth, gender ac ethnigrwydd ei dadansoddi, a chaiff esboniadau gwahanol ei ystyried. Caiff anghydraddoldebau mewn statws iechyd ei archwilio ar hyd llinellau daearyddol a cymdeithasegol, gan gynnwys oed a’r llwybr bywyd (life course).

Assessment Criteria

good

60-69% Bod gallu rhoi adroddiad clir o’r prif bersbectifau damcaniaethol i gymdeithaseg iechyd a salwch, a gwerthfawrogi patrymau cymdeithasol iechyd a salwch mewn cymdeithas gyfoes, a chymharu â chyferbynnu’r gwahanol fframweithiau esboniadol; esbonio sut mae gwybodaeth feddygol wedi ei lunio’n gymdeithasol, a sut mae persbectifau lleyg yn wahanol i bersbectifau proffesiynol o iechyd a salwch; gwerthuso’r perthynas rhwng iechyd a chymdeithas, a’r ffordd y mae profiadau ac ystyrion iechyd a salwch yn newid; cynhyrchu traethawd sydd wedi ei ddadlau yn dda a hefo gwybodaeth gefnogol ynddi, sydd wedi ei chyfeirnodi yn ddigonol.

C- to C+

50-59% Dangos dealltwriaeth o'r prif berspectifau damcaniaethol i gymdeithaseg iechyd a salwch, ac hefyd o'r patrymau cymdeithasol iechyd a salwch mewn cymdeithas cyfoes; dangos dealltwriaeth am sut mae gwybodaeth feddygol wedi ei lunio'n gymdeithasol, a sut mae perspectifau lleyg yn wahanol i berspectifau proffesiynol o iechyd a salwch; yr allu i esbonio'r perthynas rhwng iechyd a chymdeithas, a'r ffordd y mae profiadau ac ystyrion iechyd a salwch yn newid; cyflwyno traethawd sydd yn disgrifio ac yn amlinellu'n glir, gan ddefnyddio ffynhonnellau da ac yn cyfeirnodi mewn ffordd dderbyniol.

threshold

40-49% Yr allu i ddangos gwybodaeth ar bersbectifau damcaniaethol i gymdeithaseg iechyd a meddygaeth, a bod a’r gallu i ddangos ymwybyddiaeth o natur gymdeithasol iechyd a salwch; disgrifio’r patrymau cymdeithasol o iechyd a salwch mewn cymdeithas gyfoes, a rhoi esboniad am rain; disgrifio sut mae syniadau am iechyd a salwch yn cael ei llunio’n wahanol gan bobl leyg a gan weithwyr proffesiynol ym maes meddygaeth; dangos ymwybyddiaeth o’r datblygiad o wybodaeth feddygol, a’r ffordd y mae’r profiad o iechyd yn newid yng nghymdeithas fodern; cyflwyno traethawd sydd wedi ei chefnogi gan gyfeirnodi sylfaenol.

excellent

70+% Fod a’r gallu i werthuso’r prif bersbectifau damcaniaethol ym maes cymdeithaseg iechyd, a ‘r allu i ddarparu adroddiad cynhwysfawr o’r patrymau yn iechyd a salwch mewn cymdeithas gyfoes; asesu a gwerthuso gwahanol esboniadau am amrywiaethau mewn iechyd yn ôl sefyllfa gymdeithasol, a chynnig safbwynt sydd wedi ei ddadlau’n glir; cymharu â chyferbynnu persbectifau lleyg a proffesiynol, a dadansoddi’r perthynas rhwng newidiadau mewn iechyd a chymdeithas; dangos gwerthfawrogiad llawn o ystyron o iechyd mewn cymdeithas gyfoes; cynhyrchu traethawd sydd wedi ei ddadlau’n rymus, wedi ei chefnogi’n llawn gan ddarganfyddiadau ymchwil, wedi ei chyfeirnodi’n llawn ac yn gywir.

Learning outcomes

 1. Gallu gwerthfawrogi’r amrywiaeth o ffyrdd o ysgrifennu a thrafod ym maes iechyd a lles, gan gynnwys y ffurfiau mwy atblygol, megis: hunanpathograffeg (autopathography) a rhwyg bywgraffyddol (biographical disruption), gan ddefnyddio’r ‘llais’ actif.

 2. Gallu gwerthfawrogi arwyddocâd dealltwriaeth leyg o iechyd, a dealltwriaeth o sut mae dealltwriaeth leyg a dehongliadau meddygol yn dargyfeirio.

 3. Dangos ymwybyddiaeth o’r lleihad mewn dimensiynau pŵer proffesiynol yn y maes o iechyd a meddygaeth, a dealltwriaeth o’r cyfyngiadau o dreched meddygaeth.

 4. Dangos gwybodaeth o persepctifau damcaniaethol allweddol sy’n cael ei ddefnyddio yn faes Cymdeithaseg Iechyd a Salwch.

 5. Dangos gwybodaeth o newidiadau diweddar yn strwythur a gweinyddiad yng ngwasanaethau iechyd y DU, y nawr yn y pedwar gwlad ddatganoledig, ac arwyddocâd hyn am strwythurau pŵer o fewn yr NHS/ GIG.

 6. Dangos dealltwriaeth o sut mae iechyd a salwch yn cael ei adeiladu’n gymdeithasol.

 7. Dangos dealltwriaeth o’r patrymau cymdeithasol o iechyd a salwch, a dealltwriaeth o esboniadau gwahanol (cystadleuol) am y gwahaniaethau iechyd yma.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 2,500 o eiriau (s2) 50
Arholiad gweledig 2 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith dwy awr. strong textFydd gan y myfyrwyr mynediad i ystod eang o adnoddau, gan gynnwys llyfrau testun, monograffau a chyfnodolion, copïau caled yn ogystal ag electronig; ac mi fydd adnoddau cyfrifiadurol gan gynnwys caledwedd, meddalwedd ac amgylchfydoedd dysgu megis Bwrdd du/ Y Porth.

22
Private study

Mi geith myfyrwyr y profiad o amrywiaeth o ffurfiau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai, astudio annibynnol ac addysgu hyblyg trwy Fwrdd du/ Y Porth.

178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Resource implications for students

Dim.

Reading list

Llyfrau craidd Barry, A. & Yuill, C. (2012) Understanding the Sociology of Health, 3rd edition. London: Sage Publications Ltd. Larkin, M. (2011) Social Aspects of Health. Maidenhead:McGraw-Hill Education. (e-book) White, K. (2009) An Introduction to the Sociology of Health and Illness, 2nd edition. London: Sage Publications Ltd.

Adnoddau a gwaith darllen ychwanegol Annandale, E. (1998) The Sociology of Health and Medicine. Cambridge: Polity Press. Bendelow, G. (ed.) (2002) Gender, Health and Healing:The public/Private Divide. New York:Routledge. Blaxter, M. (1976) The Meaning of Disability: A Sociological Study of Impairment. London: Heinemann Educational. Brady, H. (2009) Medical Sociology: An Introduction. London: Sage Publications Ltd. Dangour, A., Fletcher, A, & Grundy E. (2007) Ageing well: nutrition, health, and social interventions. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis. (e-book) Gabe, J. (1995) Medicine, Health & Risk: Sociological Approaches . Oxford:Blackwell.
Gabe, J., and Monagham, L. (2013) Key Concepts in Medical Sociology. London: Sage Publications Ltd. Higgs, P. (2009) Medical Sociology and Old Age : Towards a Sociology of Health in Later Life. Hoboken: Taylor and Francis. Lupton, D. Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies. London:Sage. Mitchell, J. and Oakley, A. (1986) What is feminism? Oxford:Blackwell. Morgan, L. (2006) Aging, Society and the Life Course. 3rd edition. New York: Springer Publishing Company. (
e-book) Murcott, A. (ed.) (1983) The Sociology of Food and Eating. Aldershot:Gower. Nettleton, S. (2006) The Sociology of Health and Illness, 2nd edition. Cambridge: Polity Press. Oakley, A. (1984) The captured womb : a history of the medical care of pregnant women. Oxford: Blackwell. Radley, A. (ed.) (1993) Worlds of Illness: Biographical and Cultural Perspectives on health & Disease. London:Routledge. Shakespeare, T. (2006) Disability Rights and Wrongs. Hoboken: Taylor and Francis. ( e-book) Taylor, G. (2010 ) Health & Society: Key Debates in Health Care. Maidenhead:McGraw-Hill Education. ( e-book) Theodosius, C. (2008) Emotional labour in Healthcare: The Unmanaged Heart of Nursing. Hoboken:Taylor and Francis. ( e-book) Wainwright, D. (2008) A Sociology of Health. London: Sage. ( e-book) Williams, S., Gabe, J., and Calnan, M. (2000) Health, Medicine and Society: Key Themes & future agendas. London:Routledge.

e-cyfnodolion. Health and Social Care in the Community. International Journal of Mental Health and Addiction. Journal of Sociology and Social Welfare. Journal of Aging and Social Policy. Social Science and Medicine. Sociology of Health and Illness.

Wefanau Medical Sociology online http://www.medicalsociologyonline.org/

European Sociological Association. http://www.europeansociology.org/research-networks/rn16-sociology-of-health-and-illness.html

European Society for Health and Medical Sociology. http://www.eshms.eu/

British Sociological Association Medical Sociology (MedSoc) Study Group http://www.britsoc.co.uk/medical-sociology.aspx

American Sociological Association (Medical Sociology). http://www.asanet.org/sections/medical.cfm

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: