Sut i wneud cais ar gyfer astudiaethau rhan-amser

Graddau israddedig rhan-amser

Mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu darlithoedd yn ystod y dydd efo’r myfyrwyr llawn-amser. Y gwahaniaeth yw eich bod yn cael llai o ddarlithoedd bob wythnos ac yn cymryd mwy o amser i gyflawni’r cwrs (rhyw 7 mlynedd). Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r Swyddfa Dderbyn i drafod y posibiliadau sydd ar gael (admissions@bangor.ac.uk).

Pob Cais, (ag eithrio PGCE and DSeiGlin )

Gallwch ymgeisio i’r cyrsiau ôl-raddedig wrth lenwi ffurflen gais ôl-raddedig.

(Er mwyn llwytho’r deunydd i lawr mae arnoch angen Adobe Acrobat Reader. Cliciwch ar yr icon isod i lwytho i lawr gopi o Acrobat am ddim)

Sicrhewch eich bod chi’n amgáu y dogfennau canlynol gyda’ch cais:

  • Ardystiad o’ch gradd a/neu cymwysterau academaidd eraill oddi wrth y sefydliad dyfarnu, (i’r rheini sydd eisioes wedi graddio) naill ai mewn
    a) copi ardystiedig o’r dystysgrif/adysgrif, neu
    b) llythyr gwreiddiol sy’n cadarnhau y dyfarniad wedi’i arwyddo gan swyddog y sefydliad gan gynnwys stamp ddilysedig swyddogol.
    **(Peidiwch a danfon eich tystysgrif gradd gwreiddiol drwy’r post)
  • Cynnig ymchwil (os ydych chi’n ymgeisio ar gwrs MPhil neu PhD)

Dylai’r ffurflen gais a’r dogfennau priodol gael eu dychwelyd drwy’r post i:

Swyddfa Dderbyn cyrsiau ôl-raddedig
Swyddfa Gofrestru Academaidd
Prifysgol Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Erbyn pa bryd sy’n rhaid gwneud cais?

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau rhan-amser israddedig ac ôl-raddedig trwy gydol y flwyddyn, ond yr ydym yn argymell yn gryf y dylech chi anfon eich ffurflen gais cyn diwedd mis Mehefin. Os oes arnoch angen trefnu llety neu gymorth ariannol, mae’n syniad i chi anfon eich ffurflen erbyn dechrau mis Mawrth.