Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meddygaeth: Gogledd Cymru (MBBCh)

Trosolwg ar y cwrs

Mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglen 4 blynedd C21 meddygaeth gogledd Cymru i raddedigion (MBBCh) mewn cydweithrediad ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Dysgir y rhaglen yn gyfan gwbl yng ngogledd Cymru gyda lleoliadau ledled y rhanbarth a'n nod yw hyfforddi'r meddygon gorau ar gyfer Cymru a'r DU yn ehangach trwy ddarparu addysgu o ansawdd uchel, a phrofiad dysgu rhagorol yn seiliedig ar fwy o gyswllt clinigol.

Beth yw C21 gogledd Cymru?

Cyflwynir cwrs C21 gogledd Cymru mewn partneriaeth rhwng yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr graddedig wneud eu holl radd feddygol yng ngogledd Cymru.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen feddygaeth hon yn dilyn yr un cwricwlwm â'r rhai sydd yng Nghaerdydd ond gan ganolbwyntio mwy ar feddygaeth gymunedol trwy amrywiaeth o leoliadau clinigol mewn amgylcheddau amrywiol gan gynnwys blwyddyn lawn mewn meddygfa deulu, amser mewn ysbytai dysgu mawr, meddygaeth fynyddig ac amgylcheddau gwledig. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach ym Mhrifysgol Bangor (graddfa Aur TEF) ac yn cael sesiynau dysgu clinigol ym Mwrdd Iechyd y Brifysgol.

Mae cwrs C21 gogledd Cymru yn derbyn myfyrwyr sydd wedi perfformio'n dda ar gyrsiau cydnabyddedig sy'n gysylltiedig â Rhaglen Mynediad i Raddedigion yr Ysgol Feddygaeth a hefyd myfyrwyr sydd eisoes wedi eu derbyn i raglen A100 ac sy'n dymuno trosglwyddo ar ôl cwblhau eu blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus. Ei nod yw cynnig paratoad cynhwysfawr at yrfa werth chweil fel meddyg sylfaen yn y GIG a'r yrfa y tu hwnt i hynny.  Mae'r cwrs wedi ei gynllunio i ganiatáu i fyfyrwyr ddysgu'r wybodaeth, y sgiliau clinigol a'r agweddau proffesiynol angenrheidiol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol o fewn cwricwlwm troellog integredig. Mae'r cwrs wedi ei gynllunio i gynhyrchu clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd rydym yn byw ynddo.

A wyf yn gymwys?

Bydd rhaid i fyfyrwyr A100 sydd eisiau gwneud cwrs C21 gogledd Cymru fodloni'r un meini prawf mynediad â myfyrwyr eraill ar y cwrs A100 safonol a byddant yn ymrwymo i ymgymryd â'r cwrs yng ngogledd Cymru o'r ail flwyddyn ymlaen ar ôl llwyddo ym mlwyddyn gyntaf y cwrs. Darperir cefnogaeth benodol i fyfyrwyr sy'n dewis ymgymryd â'r opsiwn hwn i sicrhau eu bod wedi eu paratoi'n ddigonol at symud. Derbynnir mynegiadau o ddiddordeb gan fyfyrwyr blwyddyn 1 o ddechrau'r cwrs.

Mae llwybr derbyn A102 (Meddygaeth Mynediad i Raddedigion GEM) hefyd ar gael trwy ffrydiau bwydo'r cwrs. Dyma ein ffrydiau bwydo cydnabyddedig ar gyfer GEM A102 i fyfyrwyr sy'n graddio gydag un o'r graddau canlynol:

  • BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd (B210)
  • BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd (BC97)
  • BMedSci o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol, Prifysgol Bangor (B100)
  • BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol o Brifysgol De Cymru (B901)

Sut i wneud cais a rhagor o wybodaeth

Mae ymgeiswyr sy'n dymuno astudio'r cwrs Prifysgol Caerdydd hwn yng ngogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor yn gwneud cais trwy Gaerdydd a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwrs, manylion cysylltu a gwybodaeth ymgeisio ar wefan Caerdydd.

Ymweld â Bangor?

Os oes gennych ddiddordeb astudio ym Mangor yna gallwch ymweld â'r brifysgol trwy gofrestru i ddod i ddiwrnod agored yma.