Proffiliau Alumni

Mae Prifysgol Bangor yn falch o lwyddiannau ei chyn-fyfyrwyr. Isod mae proffiliau o rai o’n cyn-fyfyrwyr. Os hoffech gyfrannu eich proffil eich hun, e-bostiwch: alumni@bangor.ac.uk

Gradd Seicoleg cyn-fyfyriwr o Fangor yn mynd â hi i bencadlys

Cewch hyd i rai a raddiodd o Fangor yn gweithio ym mhob cwmni mawr ar draws y byd.

Mae Facebook, cwmni cyfryngau cymdeithasol mwyaf y byd, yn gartref i Susie Thompson, a raddiodd mewn Seicoleg yn 2004, ac a ddaeth o hyd i'w swydd ddelfrydol yng Nghaliffornia.

Mwy am Susie...

 

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina 2017

Yangjing yw ail Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina ac ef enillodd y wobr yn 2017. Yanjing oedd y myfyriwr cyntaf o Tsieina i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

 

Alumnus y flwyddyn Prifysgol Bangor/ BIBF 2017

Daeth i Brifysgol Bangor i gwblhau ei radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes a Chyllid yn y flwyddyn academaidd 2010-11 ac enillodd radd 2:1.

Mwy am Mohamed...

 

 

Alumnus y flwyddyn Prifysgol Bangor 2017

Ray Footman yw Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor 2017. Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein graddedigion, yn broffesiynol ac yn bersonol, ac yn tynnu sylw arbennig at y rhai sydd wedi dewis parhau i ymwneud â'u hen brifysgol a rhoi'n ôl i'r brifysgol, naill ai trwy wasanaeth, dyngarwch, neu'r ddau.

Mwy am Ray...

 

“Y tro cyntaf i mi fentro allan o'm byd cyfarwydd”

Mae James McAllister wedi dilyn gyrfa ym maes marchnata digidol ers iddo raddio mewn Llenyddiaeth Saesneg a Newyddiaduraeth o Brifysgol Bangor.

Mwy am James...

 

 

“Gwnaeth y sgiliau ddysgais trwy astudio creu gryn argraff ar gyflogwyr”

Graddiodd Hannah Corbett o Fangor ym 2013 gyda gradd mewn Ieithyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol.

Mwy am Hannah…

 

Alumnus y flwyddyn Prifysgol Bangor/ BIBF

Amina Rashid Al-Alaiwi (Cyfrifeg a Chyllid, 2010) oedd Prifysgol Bangor / BIBF Alumnus y Flwyddyn 2016 yn yr Aduniad i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn y Deyrnas Bahrain a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Four Seasons, Bae Bahrain ym Medi 2016.

Mwy am Amina…

 

"Gwnaeth astudio ym Mangor fy estyn tu hwnt i'r meysydd rwy'n teimlo'n gartrefol ynddynt”

Graddiodd Lucy Orchiston o Fangor ym 2011 gyda gradd mewn Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Mwy am Lucy…

 

 

Alumnus y Flwyddyn 2016

Ym mis Gorffennaf 2016, dychwelodd Kevin Deeming (Eigioneg Ffisegol, 1969) i Fangor i dderbyn gwobr Alumnus y Flwyddyn 2016.  

Mae ef yn sylfaenydd a chyn-reolwr-gyfarwyddwr Metoc Plc, cwmni peirianneg forol (sydd bellach yn rhan o gwmni ymgynghoriaeth Ynni a Dŵr, Interek) ac yn aelod gweithgar o SOSA, cymdeithas alumni yr Ysgol Gwyddorau Eigion.

Darllenwch mwy am Kevin...

 

“Roedd bywyd fel myfyriwr yn eithaf paradwysaidd”

Dilynodd Dermot Statham yrfa mewn electroneg ar ôl derbyn gradd ym Mangor

Mwy am Dermot...

 

 

Tri deg mlynedd yn yr anialwch!

Ar ôl astudio ym Mangor, defnyddiodd Chris Yarrow ei angerdd dros Goedwigaeth i greu atyniad twristiaeth a chanolfan addysgol sydd wedi ennill gwobrau.

Mwy am Chris…

 

 

"Bangor oedd y lle i mi"

Graddiodd Paul Southall o Brifysgol Bangor ym 1993 gyda gradd mewn Hanes ac mae'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar brojectau ynni adnewyddadwy. Mae hefyd yn gweithio'n rheolaidd gydag Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth y Brifysgol.

Darllenwch stori Paul...

 

Bangor a Thu hwnt

Mae gradd Mathemateg John Graham o Fangor wedi mynd ag ef ar draws y byd.

Mwy am John...

 

Ross PiperAlumnus y Flwyddyn Bangor 2015

Mae Dr Ross Piper yn sŵolegydd, yn awdur ac yn gyflwynydd a raddiodd mewn Sŵoleg gydag Ecoleg Anifeiliaid ym 1998. Cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor iddo fo yn 2015.

Darllenwch mwy am Ross…

 

 

 

Image of Rosie BarrattGweithio hefo planhigion rhyfeddol mewn lleoliad prydferth

Mae Rosie Barratt, a raddiodd o Brifysgol Bangor, yn gweithio ar hyn o bryd fel Technegydd Garddwriaethol yng Ngerddi Botaneg Treborth, Prifysgol Bangor.

Fe wnaeth Rosie astudio Ecoleg ym Mangor a graddiodd yn 2008.

Mwy am Rosie...image of gill jamesAlumna yn lansio nofel a ysgrifennodd fel rhan o’i PhD

Mae un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor newydd ryddhau nofel a ysgrifennodd fel rhan o’i PhD.

Fe ysgrifennodd yr awdures Gill James, sydd yn dod o Ganolbarth Lloegr yn wreiddiol, ei nofel ‘The Prophecy’, sydd yn rhan o gyfres wedi ei hanelu at blant rhwng 14 – 17 oed, yn ystod ei hamser ym Mangor rhwng 2003 a 2007.

Darllen mwy...

 

Oherwydd Bangor

Darllenwch beth mae rhai o’n alumni yn ei wneud heddiw ‘Oherwydd Bangor’…

Cymrodyr Er Anrhydedd

Cliciwch yma i weld rhestr o Gymrodyr Er Anrhydedd Prifysgol Bangor.