Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffiliau Alumni

Mae gan Brifysgol Bangor bron i 90,000 o gyn-fyfyrwyr sy'n byw ledled y byd, yn gweithio ym mhob diwydiant y gallwch ddychmygu! Rydym yn falch o holl gyflawniadau ein cyn-fyfyrwyr ac wrth ein bodd yn clywed eich hanes chi ers i chi raddio. Dyma rai o straeon ein cyn-fyfyrwyr.  Os hoffech chi rannu eich profiadau ers gadael Bangor, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk.

 

Gwnaeth y 3 blynedd a dreuliais yno fy ngwneud yr hyn yr ydw i heddiw

Yma mae Graham Newman (Mathemateg, 1976) yn rhannu ei atgofion o'i amser yn y Brifysgol.

Darllenwch fwy am Graham…

 

Fy mhedair blynedd ym Mangor oedd pedair blynedd orau fy mywyd addysgol”

Sara Rawoot (Seicoleg gyda Niwroseicoleg, 2019) yn nes at gyflawni ei breuddwydion ar ôl gorffen ei radd ym Mhrifysgol Bangor.

Darllenwch fwy am Sara…

 

Alumnus yn chwarae cynghrair rygbi cadair olwyn i Gymru

Mae Jason Owen (Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored, 1997) yn rhoi cant y cant i’w wlad!

Darllenwch fwy am Jason...

 

 

Dychwelodd tri o gyn-fyfyrwyr i Fangor i nodi 35 mlynedd ers graddio

Mae Ingrid Abrahams (Astudiaethau Beiblaidd, 1985), Nina Dhanoa (Biocemeg, 1985) a Helen Charles (Hanes, 1984) yn rhannu manylion am eu haduniad ym Mangor.

Darllenwch fwy am yr aduniad...

 

 

"Yn dathlu 40 mlynedd ers i ni gyrraedd Bangor ym 1979"

Mae Jonathan Doherty (Addysg gydag Addysg Gorfforol, 1982) yn rhannu ei aduniad diweddar hefo ni

Darllenwch fwy am aduniad Jonathan...

 

 

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2019

Llongyfarchiadau i Yingying Liu sydd wedi cael ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn Tsieina Prifysgol Bangor 2019. 

Darllenwch fwy am Yingying...

 

 

“Fy Mywyd Trwy’r Lens”

Am fwy na 35 o flynyddoedd bu'r cyn-fyfyriwr Geoff Tompkinson yn teithio'r byd fel ffotograffydd a chynhyrchydd fideos treigl amser.

Darllenwch fwy am Geoff…

 

 

 

Reichel, Regatas a Wythnos Rag

Graddiodd David Walker o Fangor ym 1960 gyda BSc (Anrhydedd) mewn Sŵoleg. Yma mae'n rhannu rhai o'i atgofion o'i gyfnod fel myfyriwr.

Darllenwch fwy am David...

 

 

Alumnus y Flwyddyn 2019

Cafodd Frankie Hobro (MSc Gwarchod Amgylchedd y Môr, 2002) ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn 2019 yn ystod seremoni raddio'r Ysgol Gwyddorau Eigion.

Darllenwch fwy am Frankie…

 

 

Gradd Seicoleg cyn-fyfyriwr o Fangor yn mynd â hi i bencadlys Facebook

Cewch hyd i rai a raddiodd o Fangor yn gweithio ym mhob cwmni mawr ar draws y byd.

Mae Facebook, cwmni cyfryngau cymdeithasol mwyaf y byd, yn gartref i Susie Thompson, a raddiodd mewn Seicoleg yn 2004, ac a ddaeth o hyd i'w swydd ddelfrydol yng Nghaliffornia.

Mwy am Susie...

 

Alumnus y Flwyddyn 2018

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor i Gwilym Rees-Jones (Mathemateg, 1963). Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein alumni, gan gydnabod y rhai sydd wedi rhagori yn eu gyrfa ddewisol ac sy'n parhau i ymgysylltu â'u Prifysgol
 

Darllenwch fwy am Gwilym...

 

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2018

Cyflwynodd yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, wobr Alumnus y Flwyddyn Tsieina i Michelle Han (MBA, 2004) yn ystod aduniad alumni yn Shanghai.

Darllenwch fwy am Michelle…

 

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor / BIBF 2018

Enwyd Mohamed Al-Mahroos (Bancio a Chyllid, 2012) yn Alumnus y Flwyddyn Bangor / BIBF ym mis Medi 2018.

Darllenwch fwy am Mohamed…

 

“Y tro cyntaf i mi fentro allan o'm byd cyfarwydd”

Mae James McAllister wedi dilyn gyrfa ym maes marchnata digidol ers iddo raddio mewn Llenyddiaeth Saesneg a Newyddiaduraeth o Brifysgol Bangor.

Mwy am James...

 

 

“Gwnaeth y sgiliau ddysgais trwy astudio creu gryn argraff ar gyflogwyr”

Graddiodd Hannah Corbett o Fangor ym 2013 gyda gradd mewn Ieithyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol.

Mwy am Hannah…

 

 

 

"Gwnaeth astudio ym Mangor fy estyn tu hwnt i'r meysydd rwy'n teimlo'n gartrefol ynddynt”

Graddiodd Lucy Orchiston o Fangor ym 2011 gyda gradd mewn Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Mwy am Lucy…

 

 

“Roedd bywyd fel myfyriwr yn eithaf paradwysaidd”

Dilynodd Dermot Statham yrfa mewn electroneg ar ôl derbyn gradd ym Mangor

Mwy am Dermot...

 

Tri deg mlynedd yn yr anialwch!

Ar ôl astudio ym Mangor, defnyddiodd Chris Yarrow ei angerdd dros Goedwigaeth i greu atyniad twristiaeth a chanolfan addysgol sydd wedi ennill gwobrau.

Mwy am Chris…

 

 

"Bangor oedd y lle i mi"

Graddiodd Paul Southall o Brifysgol Bangor ym 1993 gyda gradd mewn Hanes ac mae'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar brojectau ynni adnewyddadwy. Mae hefyd yn gweithio'n rheolaidd gydag Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth y Brifysgol.

Darllenwch stori Paul...

 

Bangor a Thu hwnt

Mae gradd Mathemateg John Graham o Fangor wedi mynd ag ef ar draws y byd.

Mwy am John...

 

Alumna yn lansio nofel a ysgrifennodd fel rhan o’i PhD

Mae un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor newydd ryddhau nofel a ysgrifennodd fel rhan o’i PhD.

Fe ysgrifennodd yr awdures Gill James, sydd yn dod o Ganolbarth Lloegr yn wreiddiol, ei nofel ‘The Prophecy’, sydd yn rhan o gyfres wedi ei hanelu at blant rhwng 14 – 17 oed, yn ystod ei hamser ym Mangor rhwng 2003 a 2007.

Darllen mwy...

 

Alumnus y Flwyddyn 2017

Ray Footman yw Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor 2017. Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein graddedigion, yn broffesiynol ac yn bersonol, ac yn tynnu sylw arbennig at y rhai sydd wedi dewis parhau i ymwneud â'u hen brifysgol a rhoi'n ôl i'r brifysgol, naill ai trwy wasanaeth, dyngarwch, neu'r ddau.

Mwy am Ray...

 

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor/ BIBF 2017

Daeth i Brifysgol Bangor i gwblhau ei radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes a Chyllid yn y flwyddyn academaidd 2010-11 ac enillodd radd 2:1.

Mwy am Mohamed...

 

 

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina 2017

Yangjing yw ail Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina ac ef enillodd y wobr yn 2017. Yanjing oedd y myfyriwr cyntaf o Tsieina i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Mwy am Yangjing...

 

"Oherwydd Bangor"

Ydych chi'n credu na fyddech chi lle rydych chi heddiw oni bai am eich amser ym Mangor? Oes gennych chi atgof arbennig o le neu ddigwyddiad yn y Brifysgol sydd wedi aros gyda chi? A wnaethoch chi gyfeillion oes yno, sefydlu traddodiadau neu gyfarfod â’ch cymar?

Darllenwch rai o straeon ein cyn-fyfyrwyr ynglŷn â pham mae Prifysgol Bangor yn golygu cymaint iddyn nhw a lle maen nhw heddiw 'Oherwydd Bangor'.


Cymrodyr Er Anrhydedd

Mae Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn anrhydedd tra phwysig y mae'r Brifysgol yn ei rhoi'n flynyddol i unigolion o fri sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig yn eu gwahanol feysydd. Rydym yn arbennig o falch o'n Cymrodyr er Anrhydedd. Dyma rai o'r alumni diweddar sy'n Gymrodyr.

Darllenwch fwy am Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Bangor.