NOSS

Fel rhan o becyn lles cyffredinol i staff, mae’r Brifysgol yn darparu Gwasanaeth Cwnsela Staff cyfrinachol a phroffesiynol, sydd ar gael i’w holl weithwyr, a gynigir gan y Network of Staff Supporters Ltd (NOSS).

www.noss.uk.com

Darperir yn rhad ac am ddim i bob aelod o staff, gan cynnwys materion proffesiynol, personol a theuluol.

I drefnu apwyntiad ffoniwch:
(Peiriant ateb 24 awr) 01978 780479 Ysgrifennyddes oriau swyddfa

Gadewch eich enw, yr amser a'r rhif ffon lle gellir cysylltu a chi'n gyfrinachol.