Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i 'Flog Pennaeth yr Ysgol'

Croeso i'r 'Blog Pennaeth yr Ysgol' cyntaf. Rwy'n ymwybodol bod yr Ysgol wedi dechrau ar raglen uchelgeisiol o ddatblygu, a thrwy'r blog hwn rwy'n gobeithio sicrhau y bydd pawb yn derbyn y newyddion diweddaraf am hynny.

Rydym yn adeiladu ar sylfaen gref iawn yn academaidd, yn broffesiynol ac yn glinigol. Fodd bynnag, rydym angen canfod ffyrdd newydd o sicrhau bod yr Ysgol yn gallu chwarae rôl allweddol mewn gwella gofal iechyd ac iechyd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Bydd hyn yn golygu ein bod yn parhau i gyflwyno'r rhaglenni datblygu gweithlu proffesiynol gorau un mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol; yn cynhyrchu tystiolaeth newydd o'r 'hyn sy'n gweithio' mewn gofal iechyd trwy ein rhaglenni ymchwil; ac yn gweithio mewn ffyrdd newydd i sicrhau bod iechyd a gwasanaethau eraill yn gallu defnyddio'r adnoddau sydd gennym yn yr Ysgol i wella profiadau a chanlyniadau cleifion a defnyddwyr gwasanaeth eraill.

Mae'r Brifysgol, yn gwbl gywir, yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib yn ystod eu cyfnod gyda ni. Mae hyn yn golygu, ar ben y rhaglenni academaidd sy'n eu cynorthwyo i fod yr ymarferwyr a chlinigwyr gorau y gallant fod, ein bod hefyd angen sicrhau eu bod yn teimlo'n rhan o'r Ysgol a'r Brifysgol. Fy ngobaith yw y bydd ein myfyrwyr yn cynnal perthynas gref gyda Phrifysgol Bangor a'n sefydliadau partner Gwasanaeth Iechyd Gwladol trwy gydol eu gyrfaoedd proffesiynol. Fel Ysgol, rydym yn chwilio am ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth gyda'n myfyrwyr ym mhopeth a wnawn. Rwy'n falch iawn felly o fod yn ysgrifennu'r neges flog gyntaf hon gyda myfyrwyr, yn disgrifio'r ffyrdd rydym wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd i recriwtio darlithwyr newydd i'r Ysgol.

Chris Burton
Pennaeth yr Ysgol