Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS – Mynediad 2019

Rydym yn gwahodd yr holl ymgeiswyr llwyddiannus i ddod i ddiwrnod ymweld ymgeiswyr UCAS. Fel rheol anfonir y gwahoddiadau ddiwedd mis Tachwedd ar ôl i chi gael cynnig lle (felly ar ôl y cyfweliad, yn achos llawer o gyrsiau). Mae dyddiau ymweld â'r ysgol yn cynnwys cyflwyniadau gan y tîm academaidd a chinio bwffe fydd yn rhoi cyfle i chi siarad â staff a myfyrwyr am y cwrs.

Os ydych chi'n ymweld â'n Campws Bangor, mae’r  rhaglen ganolog yn cynnig teithiau o Neuaddau Preswyl Bangor er mwyn rhoi syniad gwell i chi am fyw ac astudio yn y ddinas arfordirol hardd hon. Os ydych chi'n ymweld â'n Campws Wrecsam, bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar y safle hwnnw a bydd yr amseru'n wahanol i rai Bangor felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y manylion cywir wrth gynllunio'ch ymweliad.

Wrth gofrestru am le ar y diwrnod ymweld, bydd rhaid i chi ddewis pa gampws rydych am ymweld ag ef, naill ai campws Bangor neu gampws Wrecsam, a chofiwch nad yw pob cwrs ar gael ar y ddau gampws.

Rydym yn eich annog yn gryf i fanteisio ar y cyfle hwn i ymweld â ni, i ddod i wybod mwy am y cwrs(cyrsiau) rydych wedi gwneud cais amdanynt, ac i gael gweld drosoch eich hunan yr adnoddau rhagorol sydd gennym yma.

Mae Dyddiau Ymweld â’r Ysgol yn cynnwys cyflwyniadau gan Bennaeth yr Ysgol neu Uwch Academydd a myfyriwr presennol a bydd cinio bwffe yn rhoi cyfle anffurfiol i chi siarad â staff a myfyrwyr presennol. Dilynir hyn gan deithiau o amgylch labordai’r ysgol. Mae rhaglen ganolog yn cynnig teithiau o amgylch y neuaddau preswyl a Bangor wedi’i chynnwys hefyd. Anfonir manylion atoch gyda’r gwahoddiadau. Os oes gennych daith hir, byddwn yn cynnwys rhestr o westai a gwely a brecwast lleol gyda’ch pecynnau gwahoddiad.

Methu disgwyl nes eich ymweliad?

Edrychwch ar ein fideos, teithiau 360 a lluniau am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor.