Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS – Mynediad 2020

Mae'r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn gwahodd pob ymgeisydd llwyddiannus (a theuluoedd) i Ddiwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS. Fel rheol, anfonir gwahoddiadau o fis Tachwedd ar ôl i chi gael cynnig lle (felly ar ôl y cyfweliad ar gyfer sawl cwrs).

Os byddwch yn ymweld â'n Campws ym Mangor mae rhaglen ganolog yn cynnig teithiau o amgylch y neuaddau preswyl a Bangor wedi'i chynnwys hefyd er mwyn i chi gael gwell syniad ynghylch byw ac astudio yn y ddinas hardd hon ar arfordir Cymru.  Os byddwch yn ymweld â'n campws yn Wrecsam bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar y safle hwnnw a bydd yr amseriadau'n wahanol i'r rhai Bangor felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y manylion cywir wrth gynllunio'ch ymweliad.

Pan fyddwch yn cofrestru am le ar y diwrnod ymweld bydd angen i chi ddewis pa gampws fyddwch yn mynd iddo, naill ai ein campws  ym Mangor neu ein campws yn Wrecsam, cofiwch nad yw pob rhaglen ar gael ar y ddau gampws.
Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Ymweld UCAS

Diwrnodau Ymweld nesaf:

  • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2020
  • Dydd Sul 22 Mawrth 2020
  • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020

Er mwyn dangos pa mor bwysig yr ydym yn ystyried Diwrnodau Ymweld, ac i'ch annog i ddod, rydym yn cynnig hyd at £40 tuag at gostau teithio ac yn darparu cinio i ymgeiswyr a'u gwesteion.

Mae Diwrnodau Ymweld â'r Ysgol yn cynnwys cyflwyniadau gan uwch academyddion, myfyrwyr presennol a chinio bwffe sy'n rhoi cyfle anffurfiol i chi siarad â staff a myfyrwyr yn ogystal â chael cyfle i weld y cyfleusterau a'r llety.

Efallai y gwelwch mai ni yw'r union beth yr ydych yn chwilio amdano, neu efallai ddim (ni allwn blesio pawb!) ond naill ffordd neu'r llall bydd yn ddiwrnod buddiol iawn. Os ydych chi o ddifrif ynglŷn â'ch astudiaethau yn y dyfodol, nid oes unrhyw esgus dros beidio â dod! Felly, gobeithio y gwelwn ni chi yn un o'r digwyddiadau uchod.

Ein Lleoliad

Mae Bangor yng ngogledd orllewin Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr ac mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth gwych, ac mae o fewn ychydig oriau i ddinasoedd Lerpwl, Manceinion a Dulyn.
Mae Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru, 70 milltir o Fangor, ac felly mae o fewn cyrraedd rhwydd i arfordir gogledd Cymru a golygfeydd godidog Bryniau Clwyd a mynyddoedd Eryri. Dim ond 13 milltir sydd rhwng Wrecsam a dinas Caer, gyda dinasoedd mawr Lerpwl a Manceinion o fewn cyrraedd rhwydd mewn car neu ar drên.
Cewch ragor o wybodaeth am deithio a'r lleoliad yma.

Angen lle i aros?

Os byddwch yn ymweld â'n campws ym Mangor efallai y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gan ei bod yn cynnwys tudalen sy'n canolbwyntio ar y dewisiadau o amgylch Prifysgol Bangor, yn cynnwys y Ganolfan Reolaeth sydd yn y brifysgol.

Diwrnodau Agored Cyffredinol y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor hefyd yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored cyn gwneud cais ym Mangor a Wrecsam sy’n ddefnyddiol iawn o ran eich helpu i benderfynu a ydych am wneud cais i ddod atom. Er bod rhywfaint o ailadrodd rhwng y ddau, rydym yn argymell eich bod yn mynd i Ddiwrnod Ymweld UCAS yr Ysgol hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn un gyffredinol y brifysgol o'r blaen. Byddwch yn dysgu rhywbeth newydd!

Os nad ydych yn gallu dod...

Os nad yw'r dyddiadau uchod yn gyfleus i chi ond hoffech ymweld â ni ar amser mwy addas, cysylltwch â'n Tîm Recriwtio.

Fedrwch chi ddim disgwyl i ymweld?

Edrychwch ar ein Profiad Myfyrwyr Rhithiol i gael blas o fywyd fel myfyriwr ym Mangor!