Astudio sleidiau gyda microsgop.

Gwyddorau Meddygol

Datblygu cyfleoedd ymchwil ac addysg feddygol yn benodol ym Mhrifysgol Bangor a ledled gogledd Cymru.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Mae Gwyddorau Meddygol yn cynnig graddau israddedig, ôl-raddedig a chyrsiau byr ar gyfer gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol yn ogystal ag ystod o gyfleoedd ymchwil feddygol.

O Awst 1af 2021, bydd Gwyddorau Meddygol yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd.

Mwy

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2022

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Ymchwil Byd-eang

Mae aelodau Sefydliad Ymchwil Canser Gogledd Orllewin Bangor yn defnyddio ystod o systemau model a thechnolegau o'r radd flaenaf i ymchwilio i wahanol agweddau ar garsinogenesis, diagnosteg canser a thriniaeth. 

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Adeilad Brigantia, Ffordd Penrallt, Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 388620

  gwyddoraumeddygol@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Gwyddorau Meddygol yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf.

 mwy am y Coleg