Astudio sleidiau gyda microsgop.

Gwyddorau Meddygol

Datblygu cyfleoedd ymchwil ac addysg feddygol yn benodol ym Mhrifysgol Bangor a ledled gogledd Cymru.

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Mae Gwyddorau Meddygol yn cynnig graddau israddedig, ôl-raddedig a chyrsiau byr ar gyfer gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol yn ogystal ag ystod o gyfleoedd ymchwil feddygol.

O Awst 1af 2021, bydd Gwyddorau Meddygol yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd.

Mwy

Ansawdd AUR

mewn Rhagoriaeth Addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIWCH GYDA NI

Myfyrwyr yn darlithfa Pontio

Israddedigion

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Ymchwil Byd-eang

Mae aelodau Sefydliad Ymchwil Canser Gogledd Orllewin Bangor yn defnyddio ystod o systemau model a thechnolegau o'r radd flaenaf i ymchwilio i wahanol agweddau ar garsinogenesis, diagnosteg canser a thriniaeth. 

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Adeilad Brigantia, Ffordd Penrallt, Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 388620

  gwyddoraumeddygol@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Gwyddorau Meddygol yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf.

 mwy am y Coleg