Cefnogi Myfyrwyr

Gall y Tîm Cefnogi Myfyrwyr eich helpu gyda chyngor ariannol, yn cynnwys Cronfeydd Caledi a myfyrwyr yn gadael/gohirio eu hastudiaethau.

Gall y Swyddfa Tai Myfyrwyr eich helpu i gael hyd i lety yn y Sector Rhentu Preifat.

Mae'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a staff ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chynwysoldeb.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr