Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Presennol

Diweddariad Covid-19

P'un a ydych chi'n aros ym Mangor neu wedi dychwelyd i'ch tref / gwlad enedigol oherwydd y Coronafirws, cewch ddefnyddio'n gwasanaethau a'n hadnoddau ni, gan gynnwys siarad â'n Cynghorwyr a chael atebion i'ch cwestiynau - edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!

Mae modd cysylltu â ni ar e-bost a byddwn yn ateb yn syth:

Swyddfa Tai Myfyrwyr - taimyfyrwyr@bangor.ac.uk
Cymorth Ariannol - cymorthariannol@bangor.ac.uk
Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - cynhwysol@bangor.ac.uk
Cymeryd egwyl o’ch astydiaethau - cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk
Tîm y Caplandaith - caplaniaeth@bangor.ac.uk

Os nad ydych yn sicr pa wasanaeth yr ydych angen plîs e-bostiwch cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Yn ogystal ag e-bost, mae apwyntiadau fideo neu ffôn ar gael trwy Microsoft Teams, e-bostiwch yn y lle cyntaf a byddwn yn trefnu apwyntiad i chi

************************

Gall y Tîm Cefnogi Myfyrwyr eich helpu gyda chyngor ariannol, yn cynnwys Cronfeydd Caledi a myfyrwyr yn gadael/gohirio eu hastudiaethau.

Gall y Swyddfa Tai Myfyrwyr eich helpu i gael hyd i lety yn y Sector Rhentu Preifat.

Mae'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a staff ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chynwysoldeb.

Nodau ac Amcanion

I weld nodau ac amcanion ein gwasanaeth yn llawn, cliciwch yma.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr