Cynghorwyr Iechyd Meddwl

Croeso i Wefan y Cynghorwyr Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl

  • Ydych chi’n pryderu am iechyd meddwl myfyriwr?
  • Ydych chi'n dioddef o straen neu ofid sy'n effeithio ar eich astudiaethau?
  • Ydych chi'n pryderu am newid na ellir ei egluro yn ymddygiad, hwyliau neu ymddangosiad rhywun?
  • Ydych chi, neu fyfyriwr rydych yn ei adnabod, yn cael trafferth i ymdopi â gweithgareddau o ddydd i ddydd?
  • Efallai y gall Cynghorwr Iechyd Meddwl helpu.