Cysylltwch â ni

Mae Canolfan gwasanaethau'r Myfyrwyr yn rhoi ystod eang o wasanaethau i fyfyrwyr - gall hefyd eich helpu gydag ymholiadau cyffredinol am unrhyw agwedd o fywyd myfyriwr, naill ai'n uniongyrchol neu trwy eich cyfeirio at yr adran briodol yn y Brifysgol.

Mae'r ganolfan ar y:

Llawr Gwaelod Isaf, Llawr Cyntaf ac Ail Lawr

Neuadd Rathbone

Ffordd y Coleg

Bangor

Gwynedd

LL57 2DF

Mae ein derbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y flwyddyn o 09:00 i 17:00.

Medrwch gysylltu â'r ganolfan trwy:

Ffôn: 01248 38 2024
Ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

Rhestr staff

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr
Julian Brasington Rheolwr Canolfan Sgiliau Astudio
Carolyn Donaldson-Hughes  Pennaeth Gwasanaeth Anabledd
Chris Little Pennaeth Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd
Kate Tindle  Pennaeth Gwasanaeth Cynghori