Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein myfyrwyr blaenorol yn dweud eu dweud

"Mae cwblhau'r cwrs MSc mewn Addysg Iechyd a Hybu Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi gosod sylfaen ardderchog ar gyfer fy ngyrfa mewn ymchwil. Roedd y darlithoedd yn llawn gwybodaeth a'r cyfleusterau dysgu'n wych."

Anne Krayer
Ymchwilydd, Bangor University

"O'r cychwyn roedd rheoli amser a bod yn ddisgybledig yn hanfodol i mi fedru dal ati ond gyda chefnogaeth y darlithwyr a myfyrwyr eraill yn y grwp bu'r profiad yn un llawn her, difyrrwch a boddhad. Byddwn yn argymell y cwrs i unrhyw ofalwr proffesiynol sydd â diddordeb mewn deall mwy am sut y gellir gwella iechyd a lles pobl eraill."

Eleri Hughston-Roberts
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio/Datblygu Ymarfer

"Mae'n wironeddol ardderchog!! Roedd y darlithwyr yn hynod o wybodus, ac roedd hynny'n amlwg oddi wrth eu ffyrdd o ddysgu ac oddi wrth eu sgiliau cyfathrebu. Roedden nhw'n garedig iawn hefyd. Mae'r cyfleusterau dysgu yn hawdd i'r myfyrwyr eu defnyddio ac mae'r gwasanaeth yn arderchog. Byddaf yn defnyddio'r wybodaeth rydw i wedi ei chasglu ar y cwrs yma yn fy maes ymarfer yn y dyfodol ac rydw i'n hyderus y bydd yn fantais i'm gyrfa."

Seow Tien Yeo
Myfyriwr Rhyngwladol, Malaysia

Fe wnaeth yr awyrgylch a'r amrywiaeth eang o raglenni fy ngalluogi fi i dyfu'n academaidd. Hoffwn ddiolch i'm tiwtoriaid i gyd am eu safon uchel o allu academaidd a'u cefnogaeth gyfeillgar.

Miao Zhang
Myfyriwr Rhyngwladol, China