Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglenni Achrededig

Cyrsiau sydd wedi’u Hachredu gan y Sefydliad Coedwigwyr Siartredig (ICF)

Institute of Chartered Foresters

Mae’r rhaglenni isod sy’n gysylltiedig â Choedwigaeth wedi’u hachredu gan y Sefydliad Coedwigwyr Siartredig:

Mae statws Achrediad wedi’i nodi o fewn y wybodaeth sy’n ymwneud â phob cymhwyster.

Cyrsiau Gwyddor yr Amgylchedd

CHES Accredited

Ar ben hynny, mae’r rhaglenni isod wedi’u hachredu’n broffesiynol gan Sefydliad Gwyddorau’r Amgylchedd:

Cyrsiau wedi eu cymeradwyo gan yr IEMA

IEMA Approved Training Provider

Mae’r rhaglen ganlynol wedi ei gwobrwyo gan yr IEMA( Institute of Environmental Management & Assessment) ar gyfer y cwrs Associate Certificate in Environmental Management.