Tabl Cyfnodol

Cystadleuaeth ‘Top of the Bench’ Ionawr 2020

Mae'r gystadleuaeth genedlaethol gyffrous hon ym maes cemeg yn golygu cystadlu mewn rownd derfynol ranbarthol yng Ngholeg Llandrillo Menai, Campws Llandrillo yn Rhos, sy'n gystadleuaeth cwis gyda thema Cemeg. Caiff pob ysgol gynnig un tîm fydd yn cynnwys dau ddisgybl blwyddyn 9, un disgybl blwyddyn 10 ac un disgybl blwyddyn 11. Gwahoddir enillwyr rhanbarthol i gymryd rhan yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig.

Gŵyl Gemeg Salters - 22 Ebrill

Menter gan Sefydliad Salters yw gŵyl Cemeg Salters, a'u bwriad yw hyrwyddo cemeg a’r gwyddorau cysylltiedig ymysg pobl ifanc. Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau yma, e-bostiwch chemistry@bangor.ac.uk