Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu

Mae'r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn darparu addysgu o safon uchel ac mae hynny yn cael ei gydnabod yn gyson gan ein Harholwyr Allanol a'r Asiantaeth Sicrhau Safon, sydd wedi ein gwobrwyo gyda'r radd "Rhagorol".

Portffolio Addysgol

Mae ein portffolio addysgol yn integreiddio yn agos gyda'n gweithgareddau ymchwil ac rydym yn cynnig nifer o raglenni Anrhydedd Sengl ac un Cydanrhydedd ardraws y sbectrwm o Wyddorau Biolegol.

Addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cefnogi dyheadau staff a myfyrwyr mewn perthynas â dysgu'r iaith Gymraeg.