Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Polisi Iechyd a Diogelwch


Mae'n ofynnol i Ddeoniaid Colegau / Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Proffesiynol ategu Polisi Iechyd a Diogelwch Coleg / Gwasanaethau Proffesiynol ysgrifenedig. Bydd y ddogfen hon yn nodi'n glir sut y rheolir iechyd a diogelwch yn y Coleg / Gwasanaeth Proffesiynol a sut mae dyletswyddau'n cael eu dirprwyo i sicrhau ei lwyddiant.

Mae'r tîm I+D canolog eisoes wedi gweithio gyda'ch cydweithwyr i ddatblygu polisïau a byddant yn gweithio gyda chi ymhellach i adolygu / datblygu eich Polisi, cysylltwch â ni.