Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau ac Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Onid yw Iechyd a Diogelwch canolog neu Lywodraethu a Chydymffurfiaeth yn gyfrifol am iechyd a diogelwch?

Yn syml, NA. Nid yw'r tîm Iechyd a Diogelwch canolog yn gyfrifol am iechyd a diogelwch gan nad oes ganddo reolaeth reoli o'ch Coleg / Gwasanaeth Proffesiynol. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn glir bod gan unigolion a sefydliadau gyfrifoldeb ar y cyd a phersonol am iechyd a diogelwch ac mae Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn ailadrodd hyn trwy nodi cyfrifoldebau ledled y Sefydliad. Wrth i'r neges fynd yn ei blaen, "y rhai sy'n creu'r risg - sy'n berchen ar y risg" hy mae'n rhaid i'r Coleg / Gwasanaeth Proffesiynol sy'n creu risgiau neu beryglon posibl reoli a rheoli'r rheini.