Gwybodaeth i Staff

Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch

Aelodau staff sy’n ymwneud â materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd yn eu Coleg /Adran yw Cydlynwyr Diogelwch ac maent yn cael eu penodi gyda chylch gorchwyl a dyletswyddau penodol gan Bennaeth Coleg / Adran.   

Prif orchwyl y Cydlynwyr Diogelwch yw cynghori Pennaeth y Coleg / Adran, ac eraill, ar faterion iechyd a diogelwch a chynorthwyo i weithredu’r system rheolaeth y cytunwyd arni.   Dylai swydd Cydlynydd Diogelwch gael cefnogaeth o fewn y Coleg / Adran a dylai ef/hi/hwy gael hyfforddiant ac adnoddau digonol (o ran amser, arian, cymorth a chefnogaeth) i gyflawni eu swyddogaeth.

Dogfennau


Isod, fe welwch gyswllt i’n patrymlun Polisi, a luniwyd fel y gall Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch ei haddasu. Gobeithir y bydd hyn yn ei gwneud dipyn haws wrth baratoi dogfennau iechyd a diogelwch adrannol.