Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i Staff

Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch

Aelodau staff sy’n ymwneud â materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd yn eu Coleg /Gwasanaeth (ac weithiau Ysgol neu Adran) yw Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch ac maent yn cael eu penodi gyda chylch gorchwyl a dyletswyddau penodol gan Bennaeth Coleg / Cyfarwyddwyr Gwasanaethau.   

Prif orchwyl y Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch yw cynghori Pennaeth y Coleg / Gwasanaeth, ac eraill, ar faterion iechyd a diogelwch a chynorthwyo i weithredu’r system rheolaeth y cytunwyd arni.   Dylai swydd Cydlynydd Diogelwch gael cefnogaeth o fewn y Coleg / Adran a dylai ef/hi/hwy gael hyfforddiant ac adnoddau digonol (o ran amser, arian, cymorth a chefnogaeth) i gyflawni eu swyddogaeth.

Daw'r tabl canlynol o Bolisi Iechyd a Diogelwch canolog y Brifysgol.

Cysylltwch ag Iechyd a Diogelwch i gael arweiniad pellach ynghylch rôl y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.

8.0

CYDLYNWYR/SWYDDOGION IECHYD A DIOGELWCH  COLEG/GWASANAETH

 

Aelodau staff sy’n ymwneud â materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd yn eu Coleg /Gwasanaeth Proffesiynol yw Cydlynwyr/Swyddogion Iechyd a Diogelwch ac maent yn cael eu penodi gan Ddeon Coleg neu Gyfarwyddwr Gwasanaeth Proffesiynol, yn unol â swydd-ddisgrifiad eglur.

8.1

Prif orchwyl y Swyddog/Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yw cynorthwyo Deon Coleg neu Gyfarwyddwr Gwasanaeth Proffesiynol, ac aelodau eraill o'r Coleg/Gwasanaeth Proffesiynol, gyda materion iechyd a diogelwch a chynorthwyo i weithredu’r system reoli y cytunwyd arni.

8.2

Dylai swydd Swyddog(ion)/Cydlynydd Iechyd a Diogelwch gael cefnogaeth o fewn y Coleg/Gwasanaeth Proffesiynol a dylai ef/hi/hwy gael hyfforddiant ac adnoddau digonol (o ran amser, arian, cymorth a chefnogaeth) i gyflawni eu swyddogaeth.

8.3

Gall swyddogaethau iechyd a diogelwch penodedig ychwanegol fod yn briodol hefyd mewn Colegau a Gwasanaethau Proffesiynol mwy neu fwy arbenigol. Dylai swyddogaethau o'r fath gael eu diffinio'n glir a chael yr awdurdod a'r gefnogaeth angenrheidiol gan y Swyddog/Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.