Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archwiliadau ac Adroddiadau

Mae'r adran hon yn cynnwys copïau o adroddiadau archwilio ac adolygu a baratowyd yn ddiweddar gan Wasanaethau Iechyd a Diogelwch.

Adroddiadau Blynyddol


Pob blwyddyn, mae Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn paratoi adroddiad llawn ar berfformiad y Brifysgol ym maes iechyd a diogelwch. Caiff yr adroddiadau hyn eu hystyried gan Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ac yna eu derbyn gan y Cyngor.

Mae'r Adroddiadau Blynyddol ar gael yma.

 

Adroddiadau Archwilio Iechyd a Diogelwch yn y Colegau/Adrannau

Mae'r Adroddiadau Archwilio Iechyd a Diogwelwch Colegau ac Adrannau ar gael yma.

 

Adroddiadau yn ôl Thema (Peryglon)

Adroddiadau a baratowyd gan Wasanaethau Iechyd a Diogelwch ar ddarparu gwasanaethau a themâu/pynciau