Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hyfforddiant i Staff

Hyfforddiant i Staff

NODWCH: Oherwydd Coronafirws mae'r holl gyrsiau cymorth cyntaf yn Medi-Tec wedi'u hatal hyd nes y rhoddir rhybudd pellach

Nid ydym yn cynnig cyrsiau i bobl allanol sydd ddim yn staff y Brifysgol.

Mae pobl yn aml yn meddwl am Iechyd a Diogelwch fel ‘defnyddio eich synnwyr cyffredin’, ond beth rydym yn ei anghofio yw bod rhaid dysgu synnwyr cyffredin weithiau.

Rydym yn darparu amrywiaeth o gyrsiau a sesiynau cyfarwyddo sy’n berthnasol i amgylchedd gwaith a swyddogaeth unigolion.  Mae rhai cyrsiau’n orfodol er enghraifft Cwrs Cynefino ac Defnyddio Cyfrifiaduron yn Ddiogel gan eu bod yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar y safonau y mae’n rhaid i staff a’r Brifysgol eu cyflawni. Mae mynychu ar cyrsiau eraill yn ddewisol fel rheol.

Yn ogystal, rydym hefyd yn darparu hyfforddiant ar faterion penodol, yn addasol i unigolyn a rôl nhw e.e. ymbelydriad, peryglon biolegol etc. Ond, beth bynnag fo’r hyfforddiant, ei fwriad yw darparu ar gyfer anghenion yr unigolyn mewn ffordd ddeniadol, addysgiadol a buddiol.

Sut fedrwn i drefnu / mynychu ar weithdy?
I drefnu cwrs i'ch Coleg / Adran neu i fynychu ar gwrs rhestredig (yn gyntaf mae'n rhaid derbyn caniatâd eich rheolwr i fynychu), wedyn cysylltwch â ni ar 3847 neu danfonwch e-bost at e.riches@bangor.ac.uk.

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf - Plîs cliciwch ar y cyswllt yma am ddyddiadau'r cwrs a'r ffurflen cofrestru.