Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwaith a Iechyd

Dylai gwaith fod yn weithgaredd iachus a, lle mae yna beryglon yn bodoli, mae’n gwneud synnwyr i edrych ar eich ôl eich hun ac atal y posibilrwydd o gael salwch oherwydd gwaith. Mae’r term cysylltiedig â gwaith yn tueddu i gael ei ddefnyddio ar gyfer problemau iechyd sydd  naill ai’n cael eu hachosi gan waith, neu’n cael eu gwaethygu ganddo. Gall y rhain fod yn seicolegol neu’n gorfforol eu natur.

Mae effaith gwaith ar ein hiechyd meddyliol yn cynnwys llawer o ffactorau, megis  amgylchedd ffisegol y gwaith (sŵn, lle, tymheredd, cynllun gweithfan), y gwaith rydych yn ei wneud (corfforol, eistedd, ailadroddus) a natur eich gwaith (oriau gwaith, gwaith shifft, llwyth gwaith).

Mewn achos problemau personol, mae yna nifer o ffynonellau o gymorth ar gael i staff. Mae’r rhain yn cynnwys:

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol 0800 132737
Cynghorwyr Aflonyddu  
Adnoddau Dynol Est 3865
EAP - ffynhonnell gyfrinachol ac annibynnol o gefnogaeth  
Undeb Llafur UCU  
Undeb Llafur Unison  
Undeb Llafur UNITE  

Isod hefyd, mae yna daflenni cyfleus ynglŷn â gwaith a'ch iechyd: