Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich iechyd chi!

Mae’r adran hon yn rhoi cymorth ymarferol, cyngor arbenigol, a mynediad at wybodaeth ychwanegol, ar yfed yn synhwyrol, bwyta’n iach, edrych ar ôl eich corff, edrych ar ôl eich meddwl, iechyd merched ac iechyd dynion.

Digwyddiadau Cyfredol:

Ymwybyddiaeth Ofalgar Wythnosol i Staff
Cynhelir y sesiynau o 1.10–1.40pm pob ddydd Mercher yn ystafell 230 ar lawr cyntaf adeilad Brigantia. Mae croeso i chi aros am de neu goffi wedyn a gellwch ddod â’ch cinio eich hun i’w fwyta.

Digwyddiadau Hanesyddol: