Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Hanes

Mae gwasanaeth iechyd a diogelwch canolog ar sawl ffurf ac yn darparu amryw o swyddogaethau wedi bodoli yn y Brifysgol ers degawdau lawer. Yn hanesyddol, roedd y swyddogaethau diogelwch, radiolegol, anifeiliaid ac iechyd ar wahân ac yn cael eu harwain gan unigolion â llinellau adrodd amrywiol. Mae rhan mwyaf o'r swyddogaethau hyn rwan wedi cael eu dwyn ynghyd trwy'r tîm proffesiynol Iechyd a Diogelwch, sydd o fewn Llywodraethu a Chydymffurfiaeth, Gwasanaethau Corfforaethol; sydd hefyd yn cael eu hategu gan arbenigwyr mewn adrannau eraill.

Mae'r tîm iechyd a diogelwch (a Llywodraethu a Chydymffurfiaeth yn ei chyfanrwydd) yn ceisio bod yn rhagweithiol bob amser, gan ddarparu gwasanaeth cymorth ymarferol i helpu a chynghori ar bob agwedd ar iechyd a diogelwch, boed y rhain yn alwedigaethol ai peidio.