Ein Hanes

Mae 'na wasanaeth iechyd a diogelwch canolog (mewn gwahanol ffurfiau a darparu swyddogaethau amrywiol) wedi bodoli yn y Brifysgol ers degawdau lawer . Yn hanesyddol mae'r swyddogaethau diogelwch, radiolegol, anifeiliaid ac iechyd wedi bod yn ar wahân, ac yn eu harwain gan unigolion gyda gwahanol linellau adrodd. Mae pob un o'r swyddogaethau hyn wedi cael eu dwyn at ei gilydd dros nifer o flynyddoedd - gan arwain at adran Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y gwelom heddiw.

Chynigiwyd yr enw 'Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch' fel y teitl newydd (o'r enw traddodiadol adran / uned iechyd a diogelwch galwedigaethol) i adlewyrchu ei'n awydd i hybu a gwella iechyd a diogelwch. Mae'r adran yn ceisio bod yn rhagweithiol, gan ddarparu gwasanaeth cymorth ymarferol i helpu a chynghori ar bob agwedd o iechyd a diogelwch, galwedigaethol neu beidio .