Ein Hanes

Mae gwasanaeth iechyd a diogelwch canolog ar sawl ffurf ac yn darparu amryw o swyddogaethau wedi bodoli yn y Brifysgol ers degawdau lawer. Yn hanesyddol, roedd y swyddogaethau diogelwch, radiolegol, anifeiliaid ac iechyd ar wahân ac yn cael eu harwain gan unigolion â llinellau adrodd amrywiol. Mae'r holl swyddogaethau hyn wedi cael eu dwyn ynghyd ac yna eu hailddosbarthu dros nifer o flynyddoedd, gan arwain at yr hyn sydd gennym heddiw; tîm proffesiynol Iechyd a Diogelwch o fewn Llywodraethu a Chydymffurfiaeth, Gwasanaethau Corfforaethol, sy'n cael eu hategu gan arbenigwyr mewn adrannau eraill.

Mae'r tîm iechyd a diogelwch (a Llywodraethu a Chydymffurfiaeth yn ei chyfanrwydd) yn ceisio bod yn rhagweithiol bob amser, gan ddarparu gwasanaeth cymorth ymarferol i helpu a chynghori ar bob agwedd ar iechyd a diogelwch, boed y rhain yn alwedigaethol ai peidio.