Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Polisïau, Safonau, Taflenni Canllaw a Gwybodaeth

Er mwyn esmwythder cyfeiriad mae’r holl Bolisïau, Taflenni Canllaw a Gwybodaeth ar gael trwy’r Wybodaeth A-Z ar Iechyd a Diogelwch. Mae’r tudalen yma yn darparu llwyth o wybodaeth ar faterion penodol, a fydd yr A-Z yn cyfeirio chi at ffynhonnell arall o wybodaeth os nid oes yna Bolisi ayb ar gael.

Os hoffech weld pa Bolisïau, Taflenni Canllaw a Gwybodaeth Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch sydd ar gael mae rhestr lawn ar gael ar:

Caiff polisïau eu llunio gan y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch a'u cymeradwyo gan Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ar ran y Cyngor.

Yn ogystal, mae’r prif Bolisi Iechyd a Diogelwch Prifysgol Bangor yn amlinellu a helpu ni deall beth a ddisgwylir gan bawb yn y Sefydliad ar gyfer iechyd a diogelwch. 

Ceir hefyd dogfennau 'eraill' perthnasol heb fod yn rhai'r GID a all fod o ddiddordeb i holl ddefnyddwyr Prifysgol Bangor: