Ein Staff

Pennaeth Iechyd a Diogelwch

Gareth W Jones
Ffôn 01248 38 3847
gareth.w.jones@bangor.ac.uk

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Suzanne Barnes
Ffôn 01248 38 2779
s.barnes@bangor.ac.uk

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Emma Riches
Ffôn 01248 38 3847
e.riches@bangor.ac.uk

Rhif Ffôn Swyddfa Gyffredinol:

01248 38 3847

Ymholiadau Cyffredinol:

healthandsafety@bangor.ac.uk

 

Gareth W Jones

Gareth yw Pennaeth Iechyd a Diogelwch a chynghorwr ar faterion iechyd a diogelwch yn gyffredinol. Mae ganddo ddiddordebau ym meysydd y gyfraith, diogelwch gwyddonol a diogelwch yr ystâd. Mae Gareth wedi bod yn y Brifysgol am rhai blynyddoedd ac fe’i penodwyd yn Bennaeth yr Adran Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn 2007.

Mae Gareth yn aelod o’r Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch ac yn Ysgrifennydd Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Yn ogystal, mae’n cymryd rhan mewn nifer o grwpiau tasg a phwyllgorau iechyd a diogelwch lleol a gweithgorau arbenigol.

Suzanne Barnes

Mae Suzanne yn ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch cyffredinol yn cefnogi gweithredu agenda iechyd a diogelwch yr adran, ac mae ganddi ddiddordeb arbenigol mewn materion yn ymwneud ag adeiladwaith ac adeiladu'n ddiogel a chefnogi myfyrwyr. Ymunodd Suzanne a thîm Iechyd a Diogelwch yn 2007 ac mae wedi cymryd rhan allweddol mewn llunio adroddiadau arbenigol ar faterion yn ymwneud a'r stad a pharatoi gwybodaeth ymarferol i staff a myfyrwyr.

Mae Suzanne hefyd yn cynnal ymchwiliadau i ddamweiniau a digwyddiadau peryglus, yn ogystal â rhoi arweiniad gyda thasgau arbenigol.

Emma Riches

Mae Emma yn ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch cyffredinol sy'n arbenigo mewn pynciau sy'n gysylltiedig ag iechyd a gwaith, reolaeth ar wybodaeth, archwilio ac agweddau o gydymffurfio a rheoliadau am yr amgylchedd, yn enwedig agweddau o ISO 14001:2015.