Gwybodaeth i Staff

Mae gan y Brifysgol ddyletswydd tuag at bob aelod staff, yn unigol a chyda’i gilydd, ac mae gennym ddyletswydd hefyd tuag at ein gilydd a thuag at ein hunain.  Fel aelod staff rydych yn allweddol i lwyddiant neu aflwyddiant y sefydliad ac i’w ymrwymiad i sicrhau nad yw pobl yn mynd yn sâl neu’n cael eu niweidio o ganlyniad i’r hyn mae’n ei wneud neu sut y mae’n ei wneud.  

Mae Prifysgol Bangor yn disgwyl i bob aelod staff fynd oddi yma heno yn yr un cyflwr iechyd corfforol a meddyliol a phan wnaethant gyrraedd – dim ond ychydig yn fwy blinedig!  Mae iechyd a diogelwch yn allweddol i sicrhau hynny ac mae'r adran hon o'r wefan yn rhoi gwybodaeth fwy penodol sy'n effeithio arnoch chi fel aelod staff.

Gweler isod cysylltiad i'r Llawlyfr Iechyd a Diogelwch i Staff. Mae'r Llawlyfr yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ar sicrhau eich iechyd, diogelwch a lles wrth weithio yn y Brifysgol, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw beth, peidiwch ag oedi i gysylltu â Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.