Gwybodaeth i Staff

Yn gyntaf, ni ddylid defnyddio iechyd a diogelwch i'ch atal rhag gwneud yr hyn y mae angen i chi ei wneud - dylai fod yn hanfodol i'ch galluogi i wneud hynny, yn ddiogel.

Rydym wir yn gobeithio chwalu unrhyw chwedlau neu brofiadau o mewn mannau eraill nad yw iechyd a diogelwch ond yn dweud ‘NA’. Cyn siarad am unrhyw un o'r 'gofynion' 'rhwymedigaethau' rhwymedigaethau 'gofynion', edrychwch ar Lawlyfr Iechyd a Diogelwch Staff ac am fwy o fanylion am iechyd a diogelwch ar draws meysydd pwnc penodol edrychwch ar yr A - Z Link.

Mae'r ddau'n darparu gwybodaeth i'ch helpu i ofalu am eich iechyd, diogelwch a lles wrth weithio yn y Brifysgol. Mae'r Dolen A - Z yn arf llywio defnyddiol iawn i'ch helpu i gynllunio'r hyn yr ydych am ei wneud yn ddiogel ac yn dileu'r syniad rhagdybiedig, yn y rhan fwyaf o achosion, oherwydd bod risg yn bodoli, na allwch chi ei wneud.

Pan fyddwch chi'n dechrau yn y Brifysgol am y tro cyntaf, dylech gael eich gwahodd i Gyfnod Sefydlu Staff y Brifysgol a drefnir gan Adnoddau Dynol. Yna dylai eich Coleg / Gwasanaeth roi'r canlynol i chi:

  • Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch a ddylai gynnwys:

    • Pwy yw eich Cyswllt Iechyd a Diogelwch lleol

    • Trefniadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol lleol e.e. Rheolau Lleol, Asesiadau Risg, Gweithdrefnau Gweithredu Diogel.

    • Trefniadau argyfwng a phwy i roi gwybod iddynt am unrhyw bryderon

Oes, mae dyletswydd ar y Brifysgol i bob aelod o staff, yn unigol ac ar y cyd, ond mae dyletswydd arnom hefyd i'n gilydd ac i ni ein hunain. Fel aelod o staff, rydych chi'n hanfodol i lwyddiant y Brifysgol ac yn helpu i ddangos ei hymrwymiad i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu gwneud yn sâl neu'n cael ei niweidio oherwydd y brifysgol.

Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr o unrhyw beth ar ôl edrych drwy'r Link A- Z, neu os hoffech ddod i'n gweld, mae croeso i chi gysylltu â ni.