Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arweiniad i Ddeoniaid Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau ar Reoli Iechyd a Diogelwch

Rwy'n siŵr eich bod eisoes yn deall pwysigrwydd eich swydd a'ch arweinyddiaeth, nid yn unig i sicrhau parhad llwyddiant eich Coleg, Ysgol neu Adran eich hun, ond y Brifysgol yn ogystal.   Fel Deon Coleg, Pennaeth Ysgol neu Cyfarwyddwyr Gwasanaethau mae gennych lawer o gyfrifoldebau a dyletswyddau ac yn eu plith mae sicrhau diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr, yn ogystal â rhai y gall ein gweithredoedd effeithio arnynt.

Arweiniad i Ddeoniaid Colegau a Phenaethiaid Adrannau ar reoli Iechyd a Diogelwch

Mae'r Canllaw hwn bellach wedi'i drefnu i'w adolygu ym 2019/2020