Arweiniad i Ddeoniaid Colegau a Phenaethiaid Adrannau ar Reoli Iechyd a Diogelwch

Professor John HughesRwy'n siŵr eich bod eisoes yn deall pwysigrwydd eich swydd a'ch arweinyddiaeth, nid yn unig i sicrhau parhad llwyddiant eich Coleg, Ysgol neu Adran eich hun, ond y Brifysgol yn ogystal.   Fel Deon Coleg, Pennaeth Ysgol neu Bennaeth Adran Wasanaeth mae gennych lawer o gyfrifoldebau a dyletswyddau ac yn eu plith mae sicrhau diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr, yn ogystal â rhai y gall ein gweithredoedd effeithio arnynt.

Arweiniad i Ddeoniaid Colegau a Phenaethiaid Adrannau ar reoli Iechyd a Diogelwch