Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Yng ngoleuni'r newidiadau sefydliadol diweddar, mae angen diweddaru'r wefan hon. Fodd bynnag, gellir parhau i ddarllen y cyngor a ddarperir mewn cyd-destun ac mae'n parhau i fod yn berthnasol.

Rheoli Iechyd a Diogelwch

Fel Deon Coleg neu Cyfarwyddwyr Gwasanaethau byddwch yn brysur iawn a fydd pobl yn disgwyl pethau mawr oddi wrthych chi, ac efallai y byddwch yn teimlo mai ychwanegu at eich cyfrifoldebau y mae iechyd a diogelwch. 

Nod y wefan hon a'r Arweiniad i Ddeoniaid a Phenaethiaid yw helpu Deon Colegau, Penaethiaid Ysgolion ac Cyfarwyddwyr Gwasanaethau i reoli iechyd a diogelwch trwy ddarparu gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch yn arferol o ddydd i ddydd. Fydd Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yna i'ch cynorthwyo, helpu a chefnogi chi mewn datblygu eich systemau iechyd a diogelwch; plîs cysylltwch â Gareth os ydych eisio unrhyw help neu os ydych eisio trafod beth allech gael eu gwneud i helpu chi rheoli risgiau mewn dull synhwyrol.

Mae’r wefan ar ffurf syml Holi ac Ateb â chysylltiadau, os oes eu hangen, â gwefannau eraill a all roi gwybodaeth fwy manwl a pherthnasol ichi.

Am fwy o wybodaeth am iechyd a diogelwch, gellwch naill ai bori trwy’r wefan hon neu, os ydych am gael help, cysylltwch â’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch ar 01248 383847, e-bost Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch

Cysylltiadau defnyddiol:

Polisi Iechyd a Diogelwch

Arweiniad i Ddeoniaid Colegau a Phenaethiaid Adrannau ar reoli Iechyd a Diogelwch

Map yr Uned