Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Lleoliad

Iechyd a Diogelwch, Llywodraethu a Chydymffurfio, Adeilad Penbre

Penbre, Ffordd Coleg, Bangor

penbre Mae Penbre yn syth cyferbyn y mynediad i'r maes parcio Prif Adeilad y Celfyddydau mewn adeilad coch (gweler y llun isod).

Parcio: Fedr staff efo apwyntiadau parcio ar ein rhodfa. Trwy drefniad priodol fedr ymwelydd parcio ar ein rhodfa hefyd.

Cyfeiriad: Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch, Prifysgol Bangor, Penbre, Ffordd Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

 

Map

Map o'r campws