Eich Iechyd yn y Gweithle

Pan ydych yn meddwl amdano, mae’r rhan fwyaf ohonom yn treulio llawer o amser yn ein gwaith – o gwmpas hanner yr amser rydym yn effro; felly, p’run a ydym yn hoffi hynny ai peidio, mae gwaith yn gallu cael effaith fawr ar ein hiechyd a’n lles yn y dyfodol.

Felly, dylem i gyd geisio’n gorau i gadw’n iach drwy ofalu bod ein ffordd o fyw yn iachus er mwyn osgoi salwch. Gwnewch amser i edrych ar eich ôl eich hun. Bydd yn gwella a chynyddu’r rheolaeth sydd gennych dros eich iechyd.

Diben y wybodaeth sydd ar gael trwy glicio ar y lluniau ar y dde, neu trwy glicio ar unrhyw un o’r adrannau o’r ddewislen gwympo ar y chwith, yw hybu eich lles corfforol a meddyliol trwy gymysgedd o gefnogaeth ymarferol, cyngor arbenigol a mynediad at wybodaeth ychwanegol.

Plîs cysylltwch â ni os hoffech wneud apwyntiad i gael sgwrs gyda’n Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol, Michele Lake am unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych am eich iechyd.

Gweithgareddau ar gyfer staff yng Nghanolfan Brailsford

Cael gwybod am rai o’n gwaith blaenorol

  • Edrychwch ar Weithgareddau ac Adolygon Gorffennol yma
  • Mae Adroddiadau ac Archwiliadiau a gwybodaeth fanwl ar ‘iechyd staff’ a ‘absenoldeb salwch’ yn gallu cael eu darganfod yma