Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Y Pwyllgor Gweithredu

Mae’r Pwyllgor Gweithredu yn gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y Brifysgol o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys gweithredu strategaeth a pholisïau’r Brifysgol, monitro pob agwedd ar berfformiad y Brifysgol ac ymarfer arweinyddiaeth o fewn y Sefydliad.


Mae'r Pwyllgor Gweithredu fel grŵp ac fel aelodau’n unigol, yn gyfrifol, ar y cyd ac yn unigol, am eu penderfyniadau ac am yr effaith a gaiff y penderfyniadau hynny ar iechyd a diogelwch.