Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Coleg/ Gwasanaeth

Dylai Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch Colegau / Gwasanaeth gynrychioli holl etholaethau priodol yr Adran a gallant adrodd yn uniongyrchol i'r Deon / Cyfarwyddwr neu i'r Bwrdd Astudiaethau, neu Bwyllgorau perthnasol eraill yn y Gymuned neu'r Gwasanaeth.

Dylai fod gan Bwyllgorau Iechyd a Diogelwch Coleg / Gwasanaeth Proffesiynol, fel un o'u hamcanion, y cydweithredu rhwng staff, myfyrwyr a rheolwyr gan hyrwyddo, datblygu a chyflawni mesurau i sicrhau diogelwch iachaol yr holl staff a myfyrwyr.

Dylai ei waith gynnwys cynrychiolaeth briodol o staff a myfyrwyr yn y Coleg / Gwasanaeth a dylai aelod profiadol o'r Coleg / Adran ei gadeirio.

Prif swyddogaethau Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Coleg / Gwasanaeth yw:

  • Monitro effeithiolrwydd Polisi Iechyd a Diogelwch yr Adran.
  • Derbyn a thrafod adroddiadau ar ddamweiniau ac argymell gweithredu cywirol.
  • Derbyn a thrafod adroddiadau arolygu ac argymell gweithredu ar gyfer gwelliannau
  • Trafod newidiadau arfaethedig i bolisi neu weithdrefn.
  • Cynorthwyo i ddatblygu systemau gwaith diogel ysgrifenedig a rheolau diogelwch lleol.
  • Argymell i'r Deon / Cyfarwyddwr newidiadau angenrheidiol i Health and SafetyPolicy.
  • Derbyn eitemau iechyd a diogelwch gan unrhyw aelod o staff, myfyrwyr neu ymwelwyr.