Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Management System for H&S

Mae elfennau allweddol rheoli iechyd a diogelwch llwyddiannus, a nodir yn y crynodeb hwn, yn seiliedig ar gyhoeddiad y sector. Fel y gwelwyd yma "leadership and management of health and safety in higher education institutions".

Mae rhagosodiad cyfan system a pholisïau rheoli iechyd a diogelwch y Brifysgol o iechyd a diogelwch synhwyrol. Mae rheoli risg synhwyrol yn ymwneud â:

  • Galluogi arloesedd a dysgu a pheidio â'u mygu;
  • Sicrhau bod gweithwyr a'r cyhoedd yn cael eu diogelu'n iawn; Darparu budd cyffredinol i gymdeithas trwy gydbwyso buddion a risgiau, gan ganolbwyntio ar leihau risgiau go iawn - y rhai sy'n codi'n amlach a'r rhai â chanlyniadau difrifol;
  • Sicrhau bod y rhai sy'n creu risgiau yn eu rheoli'n gyfrifol ac yn deall bod methu â rheoli risgiau go iawn yn gyfrifol yn debygol o arwain at weithredu cadarn;
  • Gan alluogi unigolion i ddeall bod yn rhaid iddynt arfer cyfrifoldeb yn ogystal â'r hawl i gael eu hamddiffyn.

Mae Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn gwreiddio egwyddor “Cynllunio - Gwneud - Gwirio - Gweithredu” (“Plan – Do – Check – Act”) ac yn disgrifio, yn eithaf manwl, rôl pob lefel yn y Brifysgol; gan gynnwys y Cyngor, yr Is-Ganghellor a'r Weithrediaeth, Deoniaid, Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid, Goruchwylwyr a Darlithwyr, a Staff a Myfyrwyr.

Gall pob lefel a phob unigolyn yn y Brifysgol chwarae rhan hanfodol wrth weithredu a mabwysiadu rheolaeth iechyd a diogelwch synhwyrol yn llwyddiannus, un sy'n galluogi ymgymryd â gweithgareddau'n ddiogel.