Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Asesiad Cychwynnol o Risgiau I & D

Cyn y gallwch chi fod yn siŵr sut orau i reoli iechyd a diogelwch yn eich Coleg neu Wasanaeth Proffesiynol rhaid i chi wybod beth yw eich risgiau a sut mae'r rhain yn cael eu rheoli ar hyn o bryd. Bydd gennych eisoes asesiad risg trosolwg, a fydd wedi'i gynhyrchu i ddechrau gyda'r Staff Iechyd a Diogelwch canolog. Os gwelwch yn dda ymgyfarwyddo â'r Asesiad Risg hwn, mae'n hanfodol i system rheoli iechyd a diogelwch llwyddiannus.

Sut allwch chi reoli'r hyn nad ydych chi'n gwybod sydd gennych chi?

Bydd ailasesiadau cyfnodol o risgiau iechyd a diogelwch yn ystyried elfennau ac weithiau'ch Coleg / Gwasanaeth cyfan a byddant yn nodi'ch peryglon (peryglon) allweddol, gan nodi a yw'r risgiau'n cael eu rheoli. Mae pob Coleg / Gwasanaeth yn wahanol iawn ond isod mae rhai awgrymiadau ynghylch pa 'bynciau' y dylid eu hasesu gan adolygiad cychwynnol.

 

 • Electrical Safety
 • Biological Agents safety
 • Computer workstations
 • Genetic Manipulation
 • Violence at work & personal safety
 • Radiations; Ionising, X-Rays, UV, Microwaves
 • Vehicles and drivers
 • Laser Safety and Laser by-products
 • Storage, slips, trips and falls
 • Chemicals and Chemical by-products
 • Overseas travel
 • Glassware safety
 • Student Workplacement
 • Teratogenic and Mutagenic Agents
 • Staff working on other employer premises
 • Carcinogens
 • Visiting academics and similar staff
 • Emergency Procedures
 • Control of contractors
 • Provision of Information and Specialist Training
 • Research work, project work and teaching activities
 • Working at Heights
 • Visitors and Children
 • Handling of specialist gases and cylinders
 • Field Trips
 • Security of critical products and areas  (radiation sources, biological hazards, etc.)
 • Staff and student health and safety training
 • Hazardous Waste disposal
 • Emergency First Aid provision
 • Manual Handling tasks
 • New and Expectant Mothers
 • Protective Equipment; gloves, eye protection, laboratory coats etc.
 • Stress and Ill-health absenteeism
 • Accident and Incident Investigation