Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Yr Is-Ganghellor

Yr Is-Ganghellor, fel Prif Swyddog Gweithredol y Brifysgol, sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol i Gyngor y Brifysgol dros weinyddu, hyrwyddo a gweithredu Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Gall yr Is-ganghellor ddirprwyo’r awdurdod ar gyfer cyflawni rhai o’r swyddogaethau hyn i uwch aelodau o’r staff (Y Gweithredwyr), fel y bo'n briodol o dan system reoli'r Brifysgol.


Bydd Ysgrifennydd y Brifysgol a'r Grŵp Gweithredol dros Iechyd a Ddiogelwch fel arfer yn gweithredu ar ran yr Is-Ganghellor ym meysydd iechyd a diogelwch.