Safonau Polisi Iechyd a Diogelwch - Asesiadau Effaith Cydraddoldeb

Bydd holl Bolisïau Iechyd a Diogelwch y Brifysgol yn cael eu hasesu yn erbyn cydraddoldeb yn ystod eu creu neu eu hadolygiad. Mae copïau o'r holl a gwblhawyd hyd yn hyn i'w gweld isod.