Gweithio ar Uchder

Defnyddio ysgolion a sgaffaldiau cludadwy.

NODWCH: Nid ydym yn cynnig cyrsiau i bobl allanol sydd ddim yn staff y Brifysgol.

Pwy ddylai gymryd rhan?

Unrhyw un sy'n defnyddio ysgolion / ysgolion bychain neu sgaffaldiau cludadwy yn eu gwaith.

Amcan y gweithdy

Rhoi gwybodaeth a chanllawiau i alluogi unigolion i weithio’n ddiogel ar uchder gan ddefnyddio'r offer cywir.

Manteision y gweithdy

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylech allu:

• Dewis yr offer cywir ar gyfer y swydd
• Cynnal archwiliadau offer
• Trefnu a chwblhau gwaith tasgau uchder mewn modd priodol

Cynnwys

Dewis offer addas - yr un cywir ar gyfer y gwaith
Defnyddio offer yn ddiogel - lleoliad - math - gosod
Dewis offer diogel - stepiau, ysgol, sgaffald tŵr
Archwilio, gwiriadau a chadw cofnodion

Hyd

2 awr


Dylliau Dysgu

Gweithredir hyn trwy weithgareddau cyflwyno, arddangos ac ymarferol.

Asesu

Nid yw'r cwrs wedi'i asesu.

Dyddiadau’r Cwrs


I drefnu cwrs i'ch Coleg / Adran neu i fynd ar gwrs cysylltwch â ni ar 3847 neu anfonwch neges e-bost atom iechydadiogelwch@bangor.ac.uk